Ubezpieczenia bez tajemnic: OC dla kierowców

1

Obowiązkowa polisa OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest najpopularniejszym produktem ubezpieczeniowym w naszym kraju. Co roku, polscy ubezpieczyciele wystawiają ponad 20 milionów polis chroniących właścicieli aut i jednośladów. Podpowiadamy, kiedy OC nas nie chroni, jakie są typowe wyłączenia, co decyduje o wysokości składki.

Mimo powszechności komunikacyjnego OC, nie wszystkie informacje na temat wspomnianego ubezpieczenia, są powszechnie znane. Dlatego pierwsza część nowego cyklu artykułów „Ubezpieczenia bez tajemnic”, przedstawia najważniejsze cechy polisy, którą musi posiadać każdy kierowca. Osoby czytające ten artykuł dowiedzą się na przykład, jaka sytuacja zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, już od wielu lat jest obowiązkowe. Taką polisę musi posiadać każdy właściciel samochodu i motocykla zarejestrowanego na terenie Polski. Zakres ochrony, który gwarantuje komunikacyjne OC, określono w ustawie z 22 maja 2003 r. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, OC dla kierowców chroni sprawcę wypadku przed finansowymi skutkami szkód do kwoty wynoszącej przynajmniej:

 • 5 000 000 euro podczas jednego wypadku (niezależnie od liczby poszkodowanych osób) – limit dotyczący szkód osobowych
 • 1 000 000 euro podczas jednego wypadku (niezależnie od liczby poszkodowanych osób) – limit dotyczący szkód majątkowych

Powyższe limity przelicza się na podstawie kursu EUR/PLN, który został podany przez Narodowy Bank Polski i obowiązywał w dniu powstania szkody.
Jeżeli sprawca wypadku nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, to koszty likwidacji szkód pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W ramach tzw. regresu, UFG później będzie domagał się zwrotu poniesionych kosztów od kierowcy odpowiedzialnego za wypadek.

Typowe wyłączenia ochrony

Ze względu na obowiązkowy charakter polisy OC dla kierowców, wyłączenia ochrony również zostały określone ustawowo. Zatem firma ubezpieczeniowa dodatkowo nie może wprowadzać zmian w tym zakresie. Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, towarzystwo sprzedające kierowcy obowiązkowe OC, nie odpowiada za szkody, które:

 • kierujący wyrządził na mieniu posiadacza pojazdu
 • dotyczą przewożonych za opłatą przedmiotów (uwaga: ta zasada nie obowiązuje jeśli za wypadek jest odpowiedzialny inny kierowca)
 • polegają na utracie cennych przedmiotów (m.in. gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych)
 • są związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska
Czytaj również:  Przez kolejki rezygnujemy z wizyty u lekarza

Sytuacje nie wyłączające odpowiedzialności ubezpieczyciela

Warto nadmienić, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie również wtedy, gdy:

 • sprawca wypadku nie posiadał prawa jazdy
 • kierujący był nietrzeźwy lub odurzony narkotykami
 • sprawca zbiegł z miejsca wypadku
 • szkoda została wyrządzona umyślnie
 • sprawca wszedł w posiadanie pojazdu na wskutek przestępstwa (np. włamania i kradzieży)

W wymienionych sytuacjach, zakład ubezpieczeniowy będzie domagał się zwrotu kosztów od sprawcy wypadku (poprzez roszczenie regresowe).

Czynniki wpływające na cenę polisy

Cena (składka) obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców, zależy od wielu różnych czynników. Przy ustalaniu poziomu rocznej składki, ubezpieczyciele biorą pod uwagę między innymi:

 • wiek klienta
 • rev

  ja polecam D.A.S. sprawdzają się
  zwłaszcza gdy trzeba wynegocjować swoje. Zapisy to jedna rzecz,
  praktyka inna