UBS: 77% europejskich inwestorów optymistycznie patrzy na gospodarkę regionu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy

bank UBS
  • Ponad trzy czwarte inwestorów oczekuje, że zwroty ze zrównoważonych inwestycji będą równe lub wyższe niż zwroty z klasycznych lokat kapitału
  • Większość właścicieli firm zaoferowała pracownikom bardziej elastyczne warunki pracy w obliczu napięć na rynku pracy

Inwestorzy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z uwzględniania w swoich portfelach zrównoważonych inwestycji (ang. „SI”) jak wynika z nowego badania Investor Sentiment przeprowadzonego przez UBS, wiodący globalny podmiot w sektorze Wealth Management. Badanie, które objęło 3 004 inwestorów i 1 202 właścicieli firm na 15 rynkach całego świata, wykazało, że większość inwestorów oczekuje, że zwrot z SI będzie równy lub większy niż w przypadku klasycznych inwestycji, a 69% pragnie uzyskać porady na temat zwiększenia udziału SI w swoim portfelu.

Ponadto, badanie potwierdziło, że większość inwestorów nadal optymistycznie postrzega gospodarkę własnego regionu (67%) i rynek akcji (63%) w perspektywie nadchodzących 12 miesięcy, ale coraz większy niepokój budzi w nich wzrost opodatkowania, zmiany klimatyczne i polityka własnego kraju.

„Inwestorzy nadal są optymistycznie nastawieni do gospodarki i rynków, a wielu z nich planuje zwiększyć ekspozycję na ryzyko związane z aktywami, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonych inwestycji”, powiedział Tom Naratil, prezes UBS Americas i współprezes UBS Global Wealth Management. „Ponieważ zmiany klimatyczne są przedmiotem największego niepokoju inwestorów, wielu z nich z ogromną uwagą będzie śledzić Konferencję ONZ w Sprawie Zmian Klimatu (COP26) jak również wszelkie zainicjowane przez nią przemiany”.

Właściciele firm ze spokojem patrzą na rozwój swojej działalności gospodarczej w okresie nadchodzących 12 miesięcy, mimo iż przyznają, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zdecydowana większość doświadczyła słabszego popytu ze strony klientów, problemów z rekrutacją i zatrzymaniem pracowników oraz inflacji płac. Wielu właścicieli dostosowało się do napiętego rynku pracy, oferując pracownikom bardziej elastyczne godziny i lokalizacje, a 66% postanowiło podnieść podstawowe wynagrodzenie.

„Podczas pandemii właściciele firm stanęli przed wieloma wyzwaniami związanymi z siłą roboczą i musieli dostosować się do potrzeb swoich pracowników i klientów”, dodał Iqbal Khan, prezes UBS na Europę, Bliski Wschód i Afrykę oraz współprezes UBS Global Wealth Management. „To zachęcające, że większość właścicieli firm wykazuje optymizm oraz zainteresowanie zatrudnieniem i inwestowaniem w swoje firmy w perspektywie najbliższych 12 miesięcy”.

Wnioski i zalecenia dotyczące regionów

Stany Zjednoczone

Amerykańscy inwestorzy pozostają optymistycznie nastawieni do gospodarki swojego regionu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy (61%) i rynku akcji w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy. Jednakże poziom optymizmu spadł w obu przypadkach w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Ameryka Południowa

Optymizm inwestorów z Ameryki Południowej co do gospodarki ich regionu w okresie nadchodzących 12 miesięcy nieznacznie spadł do 65% (o dwa punkty procentowe mniej niż w poprzednim kwartale). Oczekiwania względem notowań giełdowych również spadły o tę samą wartość do 62%.

Szwajcaria

Po gwałtownym wzroście optymizmu w drugim kwartale, nastoje wśród szwajcarskich inwestorów powróciły do poziomów z pierwszego kwartału, przy czym 56% spośród nich patrzy z optymizmem na perspektywy gospodarcze w okresie nadchodzących 12 miesięcy. Jednakże oczekiwania względem giełdy znacznie spadły, zaledwie 46% respondentów spodziewa się dobrych wyników na rynku (spadek z 67% w pierwszym kwartale).

Europa (oprócz Szwajcarii)

77% europejskich inwestorów spoza Szwajcarii nadal optymistycznie patrzy na gospodarkę regionu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Jednak optymizm względem sześciomiesięcznych perspektyw na rynku akcji spadł o dwa punkty procentowe do 71%.

Azja

Inwestorzy w Azji z nieco mniejszym optymizmem patrzą na gospodarkę swojego regionu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, co oznacza spadek o dwa punkty procentowe do 64%. Oczekiwania względem giełdy na najbliższe sześć miesięcy spadły o trzy punkty procentowe do 60%.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z treścią raportu, zapraszamy na stronę: ubs.com/investor-sentiment

O badaniu:

W okresie od 28 września do 18 października 2021 r., UBS przeprowadziło badanie pośród 3 004 inwestorów i 1 202 właścicieli firm, posiadających co najmniej 1 mln USD aktywów inwestycyjnych (w przypadku inwestorów) lub rocznych przychodów i zatrudniających co najmniej jednego pracownika, nie licząc siebie (w przypadku właścicieli firm). Międzynarodowi respondenci pochodzili z 15 krajów: Argentyny, Brazylii, Chin kontynentalnych, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Meksyku, Rosji, Singapuru, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA. Wyniki dotyczące 2 kwartału 2021 zostały oparte na badaniu prowadzonym przez UBS od 23 czerwca do 12 lipca 2021 pośród 4 200 inwestorów i właścicieli firm z całego świata.