Ukraińcy coraz częściej decydują się na leczenie w Polsce zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych

lekarz

Obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce coraz częściej korzystają z państwowej opieki medycznej – wynika z badania „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Według badań ukraińscy obywatele w Polsce coraz rzadziej decydują się na wyjazd do Ukrainy w celu podjęcia leczenia, o czym świadczy niemal dwukrotnie niższa deklaracja ankietowanych w porównaniu z badaniem w 2021 roku. Zdaniem autorów głównym powodem takich decyzji są przede wszystkim obawy i utrudnienia związane z trwającą wojną w Ukrainie. Ukraińcy coraz częściej decydują się na leczenie w Polsce

Ponadto o 8 pkt proc. wzrósł odsetek obywateli Ukrainy deklarujących korzystanie z placówek państwowej opieki medycznej – z 37% w 2021 roku do 45% obecnie. Zdaniem autorów jest to związane z trwającą adaptacją polskich placówek do potrzeb cudzoziemców oraz ze stopniowym dostosowaniem się samych migrantów do polskiego systemu ochrony zdrowia, jak również z ułatwieniami wynikającymi ze specustawy w kontekście uchodźców. To spośród nich większość, bo aż 55%, deklaruje korzystanie z państwowej opieki medycznej.

„W ciągu ostatniego półtora roku zaobserwowano pięciokrotny wzrost liczby obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju z dziećmi. Przerodziło się to w ogromne wyzwanie dla polskiego systemu edukacji oraz ochrony zdrowia. Niemniej jednak Polska poradziła sobie z tą sytuacją” – komentuje wyniki badań Mariya Kuzenko, dyrektorka operacyjna Fundacji EWL. 

Warto zaznaczyć, że co czwarty obywatel Ukrainy (25%) deklaruje korzystanie z placówek prywatnej opieki medycznej. Wśród migrantów ekonomicznych, którzy przyjechali do naszego kraju przed wybuchem wojny, odsetek wzrósł z 28% w 2021 roku do 31% obecnie. Ponadto zwiększył się odsetek osób deklarujących samodzielne leczenie – z 22% do 33%. Zdaniem ekspertów jest to jedno z następstw pandemii COVID-19, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju telemedycyny.

Przypomnijmy, że na koniec marca 2023 roku liczba osób z Ukrainy zarejestrowanych w ZUS wyniosła 742 tys., co oznacza wzrost o 11,3% w stosunku do stanu na koniec marca ubiegłego roku. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że obywatele Ukrainy stanowią 69,1% wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,6% wszystkich ubezpieczonych.

Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy. Kwestionariusz badania został opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW z wykorzystaniem części pytań zgłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.