Umowa na termiczne przetwarzanie odpadów z ProNatura Sp. z o. o.

recykling

Umowę na termiczne przetwarzanie odpadów z Programu Infrastruktura i Środowisko (w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych POIiŚ) podpisali Małgorzata Skucha, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Mieczysław Serafin, prezes Zarządu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Miast Bydgoszczy i Torunia. Jego całkowity koszt to 619 mln zł, a wartość unijnego dofinansowania wynosi prawie 340 mln zł.

W ramach projektu zostaną wybudowane: Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Bydgoszczy, kompostownia w Bydgoszczy i stacja przeładunkowa w Toruniu.

Dzięki inwestycji mieszkańcy w/w miejscowości zyskają spójny system gospodarki odpadami. Realizacja projektu znacznie ograniczy strumień odpadów kierowanych na składowiska odpadów. W ZTPOK unieszkodliwianych będzie rocznie 180 tys. ton odpadów, a w efekcie 13% odpadów poddanych termicznemu przekształcaniu będzie składowana. W wyniku kompostowania docelowo składanych będzie 10% odpadów poddanych temu procesowi. Przepustowość kompostowni wyniesie 4 tys. ton.

Instalacje będą obsługiwać ok. 750 tys. mieszkańców Bydgoszczy, Torunia oraz okolicznych gmin wchodzących w skład obszaru metropolitalnego.