Upadłość Getin Noble Bank a frankowicze

frank szwajcarski

W związku z tym, że odzyskanie pieniędzy od upadłego banku jest bardzo mało prawdopodobne, klienci Getin Noble Bank powinni się skupić na tym, aby zabezpieczyć swoje prawa w postępowaniu upadłościowym. Należy pamiętać, że w chwili ogłoszenia upadłości powstaje swoista nierównowaga pomiędzy wierzycielami a dłużnikami banku. Zadaniem syndyka będzie ściągnąć wszystkie wierzytelności od osób, które są coś bankowi winne. Z kolei spłata wierzycieli banku nastąpi tylko wówczas, gdy będą na to środki w masie upadłości. W razie unieważnienia umów kredytowych kredytobiorcy banku staną się wobec banku zarówno dłużnikami (obowiązek zwrotu całego otrzymanego kapitału) oraz wierzycielami (prawo do odzyskania wpłaconych rat).

Aby uchronić się od sytuacji, gdy syndyk będzie żądał spłaty kapitału, a jednocześnie nie będzie szans na odzyskanie spłaconych rat, konieczne jest złożenie bankowi oświadczenia o potrąceniu wzajemnych roszczeń. Oświadczenie o potrąceniu pozwoli obniżyć albo wyzerować roszczenie banku o zwrot kapitału, gdyż wpłacone raty będą zaliczone na spłatę tego kapitału. Oświadczenie o potrąceniu musi zostać złożone przed zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Aby dokonać potrącenia, trzeba wiedzieć, jaka jest wysokość spłaconych rat. Informację taką w „normalnych” warunkach można uzyskać od banku. Pojawiły się jednak już sygnały, że Getin zawiesił wydawanie stosownych zaświadczeń w tym zakresie. Pozostaje więc samemu oszacować jaka była wysokość spłaconych rat i taką kwotę przedstawić do potrącenia. Syndyk i tak musi później zweryfikować te kwoty na podstawie ksiąg rachunkowych banku.

Na dokonanie potrącenia i zgłoszenie wierzytelności jest 30 dni od daty ogłoszenia upadłości, nie jest to jednak termin ostateczny. Po upływie tego terminu zgłoszenie wierzytelności nadal będzie możliwe, będzie ono jednak wymagało dodatkowej opłaty w wysokości około 1.000 zł.

Te osoby, które nadal spłacają kredyt, powinny się także mocno zastanowić nad kontunuowaniem spłat, gdyż ich odzyskanie wydaje się w obecnym stanie faktycznym po prostu niemożliwe.

Autor: Izabela Libera, radca prawny z Kancelarii Libera i Wspólnicy