URSUS: możliwy powrót do rentowności

ursus

Uratowanie polskiej spółki, mającej 128 lat historii, jest możliwe. URSUS to do niedawna największa w Polsce firma produkująca m.in. traktory i maszyny rolnicze. W wielu gospodarstwach, nie tylko krajowych, znajdują się urządzenia czy pojazdy z marką URSUS. Firma opracowała i produkuje szeroką gamę nowoczesnych i zarazem atrakcyjnych cenowo ciągników rolniczych oraz towarzyszący im w pracy w gospodarstwie niezbędny sprzęt. Zmniejszenie ograniczeń związanych z pandemią, poprawa sytuacji zakupowej dzięki odblokowaniu środków na wsparcie modernizacji rolnictwa (PROW), poprawa nastrojów w samym rolnictwie a także ograniczenie importu ciągników niespełniających norm emisji spalin, głównie z Białorusi, powodują, że URSUS postrzega przyszłość zakładu pozytywnie, dostrzegając możliwość poprawy wyników finansowych. – Cieszymy się z dużego popytu na nasze maszyny. To wynik wieloletniego zaufania. Mamy dobre i niedrogie produkty, pracujące latami w gospodarstwach, a zarazem spełniające wymagania współczesnego rolnictwa. – mówi Andrzej Zarajczyk, Prezes URSUS S.A. oddelegowany do pełnienia tej funkcji z rady nadzorczej spółki.

Decyzją sądu, zaskarżoną przez spółkę, ma nastąpić jej upadłość. To najgorszy możliwy scenariusz w zasadzie dla wszystkich. Pracowników, wierzycieli, akcjonariuszy. Będziemy walczyli o możliwość kontynuacji działalności, tym bardziej, że sytuacja rynkowa w ostatnich miesiącach odwróciła się na naszą korzyść – deklaruje A. Zarajczyk. Także z perspektywy polskiej motoryzacji korzystniejsze jest utrzymanie producenta, który konkurował na rynku z największymi branżowymi graczami, niż oddanie również tego obszaru zagranicznej konkurencji. Prezes zaznacza także, że w opinii eksperckiej załączonej do zażalenia złożonego przez Spółkę jednoznacznie wskazano, że sanacja jest korzystniejsza dla wierzycieli i samego przedsiębiorstwa, niż jego upadłość. Tego zdania był również wyznaczony przez sąd Tymczasowy Nadzorca Sądowy, który po kilkumiesięcznej analizie, przychylał się do przeprowadzenia restrukturyzacji URSUS S.A. w drodze postępowania sanacyjnego uznając ją za realną i optymalną dla zaspokojenia wierzycieli. Z prawnej perspektywy cały czas są możliwości na postępowanie sanacyjne – mówi Marcin Nowicki, Adwokat. Zaistniałe w ostatnim czasie nowe okoliczności biznesowe dodatkowo zwiększają potencjał spółki i jej możliwości restrukturyzacyjne – podkreśla A. Zarajczyk.

W celu wsparcia działań, dzięki którym sąd mógłby dostrzec istniejącą możliwość wydostania się spółki z problemów, jest decyzja o podjęciu współpracy z najbardziej renomowaną w Polsce firmą zajmująca się wsparciem działań restrukturyzacyjnych.

Zrobiony już został przegląd dokumentacji, zapoznaliśmy się z sytuacją URSUS S.A. Jestem przekonany, że można przeprowadzić postępowanie sanacyjne odstępując jednocześnie od upadłości i to z korzyścią dla wierzycieli – mówi Bartosz Sierakowski, wiceprezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – Po przeprowadzonej analizie dokumentów, pragniemy wskazać, iż wizja przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji URSUS w ramach postępowania sanacyjnego jest w naszej ocenie możliwa. Gdyby na skutek podjętych przez URSUS działań doszło do oddalenia wniosku upadłościowego i otwarcia postępowania sanacyjnego, deklarujemy pełną wolę wsparcia procesu restrukturyzacji poprzez pełnienie funkcji zarządcy w tymże postępowaniu. ZFR bez żadnych wątpliwości może pełnić funkcję w postępowaniu sanacyjnym podmiotu o rozmiarach Spółki, bowiem wszyscy członkowie zarządu ZFR posiadają licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego – dodaje B. Sierakowski.