Uwolnione zawody – wolne od odpowiedzialności?

0

Decyzja ministra sprawiedliwości, Jarosława Gowina, dotycząca deregulacji 100 zawodów wywołała zaniepokojenie w środowisku maklerów i doradców finansowych. Jakie mogą być jej efekty?

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zapowiedział, że do listopada zaprezentuje listę 100 zawodów, które będą podlegać dwustopniowej deregulacji. Wśród zawodów znaleźli się przedstawiciele sektora finansów, m.in. maklerzy, doradcy finansowi, podatkowi i inwestycyjni. Decyzja ta niepokoi przedstawicieli instytucji finansowych.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni planom uwolnienia zawodów Maklera papierów wartościowych i Doradcy inwestycyjnego. Biuro maklerskie jest instytucją zaufania publicznego a zatrudnieni w nim maklerzy i doradcy są osobami, które odpowiadają za pieniądze naszych klientów. Dlatego powinni cechować się wysokimi kwalifikacjami i podlegać nadzorowi – komentuje Jacek Rachel Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BDM.

Decyzja ministra sprawiedliwości tłumaczona jest chęcią zwiększenia dostępu do niektórych zawodów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zapowiadane zmiany nie przyniosą spadku jakości oferowanych usług. Wprowadzenie w życie Ustawy deregulacyjnej zawodów ma na celu m.in. zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces zdobywania kwalifikacji przez ich podwładnych. Większe środki przeznaczone na szkolenia, wyjazdy doszkalające oraz egzaminy certyfikujące z pewnością korzystnie wpłyną nie tylko na wizerunek firmy lecz na jej efektywność. Jednocześnie jednak, kryzys ekonomiczny determinuje potrzebę zwiększania zaufania do instytucji finansowych i poszczególnych narzędzi. Dlatego pojawia się pytanie – czy reforma ministra sprawiedliwości zapewni wzrost zaufania do sektora finansów i korzystnie odbije się na gospodarce?

– Można zastanowić się nad zmianą formuły egzaminowania i licencjonowania ale dyskusja nad likwidacją licencji bez zaproponowania alternatywnych rozwiązań jest skrajnie nieodpowiedzialna i niebezpieczna. Zaufanie inwestorów do rynku jest pochodną jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa wynikającego z faktu, że usługi te świadczą kompetentni i przygotowani do zawodu maklerzy i doradcy – mówi Prezes Jacek Rachel.

Minister Jarosław Gowin zapowiada, że reforma będzie przebiegać dwuetapowo. Do uwolnienia zamierza wyznaczyć 100 zawodów, z czego 50 zostanie wpisanych na specjalną listę już w lipcu, a reszta zostanie dopisana jeszcze w listopadzie bieżącego roku.

Czytaj również:  Horyzont 2020 buduje innowacyjność polskich firm