PAIH oraz ABSL nawiązują strategiczne partnerstwo pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Jarosław Gowin
Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – przewodniczący RDS

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) podpisały porozumienie o strategicznej współpracy. Oba podmioty będą współpracować w celu pozyskiwania kolejnych inwestycji zagranicznych w obszarze nowoczesnych usług biznesowych pozwalających tworzyć nowe miejsca pracy oraz wspierać rozwój eksportu firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Patronat nad tymi działaniami objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Na mocy strategicznej współpracy Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych szczególny nacisk położą na promowanie Polski jako atrakcyjnej lokalizacji wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych oraz firm, które już są obecne w polskiej gospodarce. Istotnymi obszarami współpracy będzie również promocja polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz działania mające na celu pozyskiwanie inwestycji zagranicznych w Polsce wspierających rozwój innowacji.

Usługi biznesowe to największy sektor w portfelu projektów realizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Od lat wspieramy inwestorów zagranicznych, którzy chcą otwierać nowe lub powiększać obecnie działające centra usług. Pracujemy nad kolejnymi projektami i jestem przekonany, że ścisła współpraca z ABSL pozwoli nam jeszcze efektywniej wspierać eksport usług oraz pozyskiwać kolejne inwestycje – mówi Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021” wynika, że w 2020 roku i w pierwszym kwartale 2021 roku w Polsce powstały 74 nowe centra usług. Największy udział w tworzeniu nowych centrów mieli w tym okresie inwestorzy amerykańscy (32,4 proc.), na drugim miejscu pod względem liczby nowych inwestycji znalazły się polskie firmy (17,6 proc.). Kolejne miejsca zajęli inwestorzy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Szwecji, Francji i Hiszpanii, którzy otworzyli więcej niż jedno centrum. Inwestorzy z kolejnych ośmiu krajów otworzyli po jednym centrum. W sumie inwestorzy pochodzili z 17 różnych państw. Na 1602 centra usług biznesowych, które obecnie działają w Polsce, 1078 to centra firm zagranicznych. W sektorze jest zatrudnionych ponad 355 000 osób. Zatrudnienie wzrosło rok do roku o 3,9%, podczas gdy zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw spadło o 2%. Sektor odpowiada obecnie za ponad 3,5% PKB Polski, a wartość eksportu usług kształtuje się na poziomie 22,9 mld USD (wzrost rok do roku o ponad 10%).

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest jednym z tych, które – pomimo globalnej pandemii i niepewnej sytuacji makroekonomicznej na świecie – cały czas intensywnie się rozwijają. W Polsce, która należy do jednych z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji i świadczenia usług biznesowych, również jest to widoczne. Potwierdzają to najnowsze dane z raportu przygotowanego przez ABSL. Wszelkie działania zwiększające konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej, to znakomita inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki. Dlatego tym bardziej się cieszę, że ABSL podpisał właśnie umowę o strategicznym partnerstwie z PAIiH, a kierowany przeze mnie resort patronuje i wspiera tę inicjatywę – podkreśla Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.

Porozumienie zawarte z Polską Agencją Inwestycji i Handlu pozwoli ABSL jeszcze efektywniej wspierać eksport usług biznesowych oraz pozyskiwać kolejne projekty. Pracodawcy sektora tworzą w Polsce już ponad 355 000 miejsc pracy i w ciągu najbliższej dekady liczba ta może się podwoić. Do Polski coraz częściej przenoszone są też globalne role wspierające procesy podejmowania decyzji w największych światowych firmach. Musimy jak najefektywniej wykorzystać wszystkie nasze atuty na arenie międzynarodowej i temu ma służyć nasze partnerstwo. Warto też podkreślić, że przedstawiciele sektora odgrywają dużą rolę w pozyskiwaniu bądź rozszerzaniu inwestycji. W swoich firmach są ambasadorami Polski zabiegając o lokowanie inwestycji w naszym kraju. To niesamowicie cenne wsparcie w stosunku do działań realizowanych przez administrację – podkreśla Jacek Levernes, prezes honorowy ABSL.

Z analizy ABSL „Strategic Foresight in the Business Services Sector 2021”, wynika, że zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w ciągu dekady może się niemal podwoić i osiągnąć poziom 650 000 osób pracujących w sektorze w 2031 roku. Analiza pokazuje też jednoznacznie, że aby tworzyć rozwojowe i dobrze płatne miejsca pracy dzięki inwestycjom, należy w perspektywie długoterminowej zabezpieczyć dostępność pracowników o odpowiednich kompetencjach. Dostosowanie edukacji na jej różnych poziomach oraz rozwiązań systemowych poszerzających kompetencje pracowników do potrzeb innowacyjnego biznesu jest niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.