Veeam awansuje Petera McKay’a i Andreia Baronova na stanowiska dyrektorów współzarządzających

Veeam przekształca swoją kadrę zarządzającą, co ma pomóc firmie w osiągnięciu kolejnych sukcesów i przekroczeniu granicy miliarda dolarów przychodu do 2019 roku. Wprowadzone zmiany związane są z ambitnymi planami rozwoju w sektorze dużych przedsiębiorstw i segmencie chmury, a także dalszą ekspansją działalności na całym świecie.

Peter C. McKay – prezes i dyrektor operacyjny (COO) w Veeam Software
Peter C. McKay - prezes i dyrektor operacyjny (COO) w Veeam Software

Firma Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise™), ogłosiła zmiany w kadrze zarządzającej. Peter McKay – prezes, dyrektor ds. operacyjnych i członek zarządu, a także Andrei Baronov – współzałożyciel Veeam, członek zarządu oraz dyrektor ds. technicznych – otrzymali awans na stanowiska dyrektorów współzarządzających. William H. Largent, obecny dyrektor zarządzający oraz członek zarządu, obejmie nową rolę przewodniczącego komisji ds. finansów i wynagrodzeń. Natomiast Ratmir Timashev, współzałożyciel i członek zarządu Veeam, będzie dalej pełnił swoją obecną funkcję.

Powyższe zmiany w zarządzie mają na celu wzmocnić firmę i pomóc jej w kontynuowaniu dynamicznej ekspansji w sektorze dużych przedsiębiorstw i segmencie chmury, jak też stymulować wzrosty na rynkach obu Ameryk oraz Azji i Pacyfiku. Ponadto Veeam potwierdził swój cel, jakim jest dołączenie do 2019 roku do grona przedsiębiorstw o przychodach przekraczających miliard dolarów w skali roku.

„Od kiedy rozpoczęliśmy działalność w roku 2006, wzrost Veeam był wręcz błyskawiczny, a dziś mamy kolejne, ambitne plany dotyczące przyszłości. Nasza wizja, dotycząca umożliwiania każdej firmie oferowania klientom oczekiwanych przez nich elementów cyfrowego życia oznacza, że musimy nadal działać bardzo prężnie i skupiać się na klientach, bazując na wzrostowym kursie naszego rozwoju. Nowe zadania będą dla nas fundamentem dalszej ekspansji i bardzo cieszę się, że Peter oraz Andrei przyjęli zaoferowane im role” – powiedział William H. Largent, przewodniczący komisji ds. finansów i wynagrodzeń w Veeam.

„Dotychczasowa kariera zawodowa Petera budzi uznanie. Był dyrektorem zarządzającym kilku startupów, które osiągnęły sukces, a także pełnił kluczowe funkcje w dużych wiodących firmach technologicznych, takich jak VMware i IBM. Ponadto wprowadził Veeam na wyższy poziom działalności w ciągu zaledwie 10 miesięcy od momentu, gdy dołączył do nas latem zeszłego roku. Peter odegrał pierwszoplanową rolę we wzmocnieniu naszej strategii w zakresie sprzedaży i marketingu przy wchodzeniu na nowe rynki. Usprawnił pracę poszczególnych zespołów oraz program rozwoju w sektorze dużych przedsiębiorstw i segmencie chmurowym. Teraz wchodzi na kolejny szczebel i bierze odpowiedzialność za kontynuowanie ekspansji na nowych rynkach. Dzięki współpracy Petera z Andreiem, naszym współzałożycielem oraz wizjonerem napędzającym tworzone przez nas technologie i rozwiązania, zapewniamy sobie solidny fundament dla przyszłych wzrostów” – skomentował Ratmir Timashev, współzałożyciel Veeam.

McKay i Baronov, jako dyrektorzy współzarządzający, skupią się na kluczowych kompetencjach. Wraz z Largentem i Timashevem, z którymi tworzą zarząd, będą odpowiadać za optymalizację potencjału wzrostowego firmy.

  • Peter McKay będzie zarządzał kwestiami wchodzenia na nowe rynki, finansami oraz zasobami ludzkimi Veeam. Razem z Baronovem będą współpracować w celu stymulowania przyszłych wzrostów firmy.
  • Oprócz obowiązków dyrektora współzarządzającego, Andrei Baronov będzie kontynuował wypełnianie zadań dyrektora ds. technicznych oraz nadzorował badania i rozwój, strategię rynkową i zarządzanie produktami w Veeam. Ponadto skupi się na dalszym poszerzaniu całkowitego rynku docelowego Veeam.
  • Z kolei William H. Largent, jako przewodniczący komisji finansów i wynagrodzeń, będzie odpowiadał za nadzorowanie wszelkich kwestii dotyczących ładu korporacyjnego, struktury podatkowej, zarządzania inwestycjami oraz audytów wewnętrznych.