Veolia wdraża gospodarkę cyrkularną w Poznaniu

0

Należąca do Grupy Veolia spółka EKO-ZEC podpisała umowę na odbiór i zagospodarowanie żużli pochodzących z poznańskiej spalarni odpadów. Zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej będą one wykorzystywane m.in. w budownictwie drogowym, co przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

EKO-ZEC
Foto: D. Masłowski, © Eko-Zec

W ramach wspomnianej umowy SITA Energia z Odpadów – operator  Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania – powierzyła EKO-ZEC odbiór i zagospodarowanie żużli stanowiących mineralną pozostałość powstałą w procesie spalania odpadów komunalnych.

Żużle, odbierane rocznie w ilości około 30 tysięcy ton , będą stosowane m.in. jako kruszywo do produkcji hydraulicznie związanych podbudów drogowych. Żużle będą poddawane sezonowaniu, a ich parametry ściśle kontrolowane, co pozwoli uzyskać stałą jakość. Produkcja materiałów dla budownictwa drogowego będzie się odbywała w węźle betoniarskim należącym do EKO-ZEC, przy wykorzystaniu sprawdzonej w Europie, choć niewykorzystywanej dotychczas w Polsce metody.

– Współpraca z firmą EKO-ZEC jest dla nas o tyle ważna i istotna, iż mamy do czynienia z doświadczonym Partnerem, który przez lata funkcjonowania na rynku nie tylko wyrobił sobie markę, ale jest też kreatorem nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań dotyczących zagospodarowania odpadów poprocesowych. To właśnie wyjątkowy profesjonalizm Firmy EKO-ZEC oraz bliskie sąsiedztwo stało się  podstawą zawartej
w ostatnich dniach umowy – Szymon Cegielski,
Dyrektor Kontraktu, SITA

– Ochrona i odnawianie zasobów świata należą do najważniejszych wartości Grupy Veolia. Dzięki naszym technologiom jesteśmy w stanie efektywnie zagospodarować żużle pochodzące ze spalania odpadów, dając im nowe życie pod postacią materiałów budowlanych. To praktyczna realizacja idei gospodarki cyrkularnej wspierająca Poznań i umożliwiająca rozwój miasta na bazie własnych zasobów – mówi  Gérard Bourland, Dyrektor Generalny grupy Veolia w Polsce.

Kontrakt został zawarty na czas nieokreślony. Jego wartość osiągnie około 1,5 mln złotych rocznie po zakończeniu etapu rozruchu instalacji.

Czytaj również:  Sektor usług biznesowych w Polsce rośnie ilościowo i jakościowo