Vercom o krok od debiutu na GPW

newconnect

Vercom S.A. finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej.

– Skala naszej działalności rośnie bardzo szybko. Uważamy, że jesteśmy gotowi stać się samodzielną spółką na giełdzie. Liczymy na uwolnienie wartości Vercom, zarówno po stronie naszej Grupy, jak i głównego akcjonariusza R22 S.A. Wejście na giełdę będzie wiązało się m.in. z nową emisją, dzięki której będziemy mogli jeszcze szybciej skalować nasz biznes i wzmocnić pozycję Grupy Vercom. – mówi Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Debiut Vercom związany będzie z emisją nowych akcji oraz częściową sprzedażą akcji przez obecnych akcjonariuszy. Większościowy akcjonariusz – R22 S.A. nie zamierza uczestniczyć w ofercie i zachowa swój pakiet akcji. Szczegóły dotyczące oferty zostaną udostępnione w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po publikacji prospekt zostanie również udostępniony na stronie relacji inwestorskich Spółki w zakładce IPO https://vercom.pl

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Rozwiązania Grupy pomagają klientom i partnerom przezwyciężyć złożoność komunikacji, automatyzować oraz zwiększać jej skalę, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność. Do klientów Grupy Vercom należą podmioty z różnych sektorów gospodarki, przy czym przeważają firmy e-commerce oraz oferujące usługi wspierające ekosystem e-commerce m.in. logistyka, płatności elektroniczne, digital marketing.

Działamy w segmencie B2B, jednak na co dzień praktycznie każdy może dostrzec efekty naszej pracy m.in. podczas zakupów w Internecie, autoryzacji płatności czy też zamawiania taxi lub jedzenia. Działamy na szeroką skalę, nasza oferta jest kompleksowa a technologia wszechobecna i występuje w praktycznie każdej branży, gdzie komunikacja pomiędzy firmą a klientem jest kluczowa. Jesteśmy fundamentem cyfrowego świata. Korzystamy z dynamicznego rozwoju e-commerce oraz cyfrowej transformacji w praktycznie wszystkich sektorach gospodarki. Dzięki temu mamy nieograniczoną przestrzeń do skalowania naszych rozwiązań opartych na modelu CPaaS. – mówi Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.