VMware ogłasza wyniki finansowe za III kwartał 2016 r.

0

W III kwartale 2016 r. przychody VMware wyniosły 1,78 mld USD, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z III kw. roku 2015. Przychody z tytułu licencji w III kw. wyniosły 691 mln USD, co stanowi wzrost o 1% w stosunku do III kw. 2015 r.

  • W III kw. dochód netto liczony według standardów GAAP wyniósł 319 mln USD, tj. 0,75 USD na rozwodnioną akcję, co stanowi wzrost o 25% na rozwodnioną akcję; dla porównania w III kw. 2015 r. dochód netto liczony według standardów GAAP wyniósł 256 mln USD, tj. 0,60 USD na rozwodnioną akcję. W III kw. dochód netto liczony według standardów innych niż GAAP wyniósł 485 mln USD, tj. 1,14 USD na rozwodnioną akcję, co stanowi wzrost o 12% na rozwodnioną akcję; dla porównania w III kw. 2015 r. dochód netto liczony według standardów innych niż GAAP wyniósł 433 mln USD, tj. 1,02 USD na rozwodnioną akcję.
  • W III kw. 2016 r. dochód z działalności operacyjnej liczony według standardów GAAP wyniósł 381 mln USD, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W III kw. 2016 r. dochód z działalności operacyjnej liczony według standardów innych niż GAAP wyniósł 592 mln USD, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w III kw. wyniosły 620 mln USD. Wolne przepływy pieniężne w III kw. wyniosły 590 mln USD.
  • Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe wyniosły 8,25 mld USD, a pozostałe przychody 5,09 mld USD według stanu na dzień 30 września 2016 r.
  • Łączne przychody plus zmiana sekwencyjna w łącznych niezrealizowanych przychodach wzrosły o 13% r/r.
  • Przychody z tytułu licencji plus zmiana sekwencyjna w niezrealizowanych przychodach z tytułu licencji wzrosły o 9% r/r.
Czytaj również:  CONECTO BROKER integruje niezależnych brokerów