W 2020 roku inwestycje w cyfrowy dostęp do usług medycznych wyniosły na świecie rekordowe 21,6 mld dolarów

Prawie dwie trzecie pracowników branży zdrowotnej preferuje hybrydowy model pracy

telemedycyna

Jedna trzecia szefów firm farmaceutycznych ocenia, że pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację ich sektora o przynajmniej pięć lat – wynika z raportu “2021 Global Life Sciences Outlook. Possibility is now reality, sustaining forward momentum”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Branża life science i ochrony zdrowia odgrywa kluczową rolę w walce z pandemią. W obliczu kryzysu jaki przyniosła nawet dotychczasowi rynkowi rywale zdecydowali się na współpracę, aby przyspieszyć opracowanie i wdrożenie skutecznej szczepionki.

Branża zdrowotna poszerza zakres swojego działania nie tylko przyspieszając digitalizację i postęp technologiczny. Zdaniem ekspertów Deloitte bezprecedensowe zmiany dotyczą też innowacyjnego podejścia do środowiska pracy, nowych modeli świadczenia opieki medycznej oraz zakresu współpracy w ramach sektora i z partnerami zewnętrznymi. Wszystko wskazuje na to, że nowe podejście nie jest tylko chwilową zmianą.

W wyniku wybuchu pandemii koronawirusa nowe technologie, które miały rozwijać się w ciągu kolejnych lat, zostały wdrożone niemal z dnia na dzień. Ich połączenie z budowanym latami doświadczeniem i poniesionymi przez firmy sektora zdrowotnego nakładami inwestycyjnymi zaowocowało sukcesem. Wypracowane innowacje pozwoliły skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się zagrożenia, a podtrzymanie obecnej dynamiki zmian może dla firm medycznych stanowić kolejny milowy krok w rozwoju – mówi Krzysztof Wilk, partner w dziale doradztwa podatkowego, lider praktyki Life Sciences & Health Care, Deloitte.

Praca hybrydowa nie pogarsza efektywności

COVID-19 gruntownie zmienił nasze życie osobiste i zawodowe. Wymuszone pandemią nowe warunki wykonywania obowiązków służbowych i wykorzystywane procedury spowodowały, że firmy działające w sektorze life science znacznie częściej i w większym zakresie koncentrują się na indywidualnych potrzebach pracowników oraz promowaniu ich psychicznego i fizycznego dobrostanu.

Jak wynika z raportu Deloitte, okoliczności spowodowały, że większość pracowników sektora zdrowotnego krytycznie patrzy na pracę zdalną. 64 proc. preferuje hybrydowy model wykonywania obowiązków służbowych i spędzanie przynajmniej części czasu poświęcanego na pracę w biurze. Jednocześnie aż dziewięciu na dziesięciu ocenia, że elastyczne podejście nie ma wpływu na ich produktywność.

Kluczowe jest, aby przedsiębiorstwa skupiły się na upowszechnianiu wśród pracowników poczucia wspólnoty niezależnie od tego, gdzie wykonują swoje służbowe zadania. Powinny też zadbać o przyjęcie konkretnych rozwiązań w zakresie zdrowia psychicznego, promowanie inicjatyw dotyczących dobrego samopoczucia i elastycznych warunków pracy – mówi John Guziak, partner, lider ds. kapitału ludzkiego w Deloitte Polska.

Cyfryzacja przyspiesza – nowe zadania branży zdrowotnej

Według szacunków ekspertów Deloitte już wprowadzone zmiany nie oznaczają jednak ich końca. Poprawy wymaga z pewnością pomiar jakości oferowanych usług – 75 proc. dyrektorów tego sektora przyznaje, że nie prowadzi go wcale lub jedynie w ograniczonym zakresie. Jednocześnie tylko 36 proc. z nich deklaruje, że w ich instytucjach dostępne są szkolenia dotyczące internetowej etykiety.

Globalne inwestycje w cyfrowy dostęp do usług branży medycznej wyniosły w 2020 r. rekordową wartość 21,6 mld dolarów, co oznacza wzrost rok do roku o 109 proc. W tym roku inwestorzy nie zamierzają zrezygnować z finansowania dalszych innowacji, a z pomocą narzędzi cyfrowych zdalna opieka zdrowotna może zasadniczo zmienić dostęp do usług medycznych i poprawić doświadczenia klientów.

Cyfryzacja ułatwiająca dostęp do zdalnej opieki medycznej spowodowała, że odsetek wideo konsultacji lekarskich ma w 2021 roku wzrosnąć do 5 proc. z 1 proc. w 2019 r. Zapewnianie opieki przestało już być domeną placówek medycznych i znacznie powszechniej odbywa się zdalnie w mieszkaniach pacjentów. Firmy medyczne coraz częściej i na znacznie większą skalę wykorzystują więc technologię, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów – mówi Jan Michalski, lider Deloitte Digital w Europie Środkowej.

Klient w centrum uwagi

Modele sprzedażowe obowiązujące w branży medycznej w ostatnim roku znacznie częściej skupiały się na cyfrowym i zdalnym kontakcie z dostawcami usług medycznych. Wskaźniki dotyczące zdalnej sprzedaży wystrzeliły w górę wraz z upowszechnieniem się w 2020 r. wirtualnych spotkań lekarzy z handlowcami. W styczniu minionego roku odbyło się ich na świecie niespełna 5 tys., by w kwietniu osiągnąć poziom ponad 316 tys. W dalszym rozwoju interakcji tego typu, lub łączących spotkania osobiste z kontaktami na odległość, niezbędne będzie właściwe rozpoznanie i skuteczne dopasowanie oferty do indywidualnych oczekiwań i potrzeb klientów.

Jedna trzecia dyrektorów firm farmaceutycznych uważa, że wybuch pandemii przyspieszył cyfrową transformację ich sektora o przynajmniej pięć lat. Branża medyczna w najbliższym czasie może spodziewać się dalszego wzrostu inwestycji i większej współpracy ze strategicznymi partnerami. Wszystko po to, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać wypracowaną pozycję i nie zawieść pokładanych w niej nadziei – mówi Jan Michalski.

Współpraca międzysektorowa i między konkurentami

Warunki, które wszystkim narzuciła pandemia, spowodowały, że firmy sektora zdrowotnego musiały wykazać się większą elastycznością, znacząco przyspieszyć obowiązujące procedury i poprawić wydajność swoich działań. Widać to wyraźnie w tempie pracy nad nowymi preparatami – dotychczas standardem było poświęcanie na ten cel ponad ośmiu lat. Szczepionki na COVID-19 został opracowane, przetestowane i zatwierdzone w mniej niż rok. Pomocne w tym zakresie okazały się z pewnością innowacje technologiczne, dzięki którym możliwe było prowadzenie badań na szerszą skalę i zdalne monitorowanie ich uczestników. Co więcej, większą elastycznością wykazali się też prawodawcy, którzy znacząco skrócili okres dopuszczania preparatów do użycia.

Polityka szczepień wymusiła globalną perspektywę postrzegania zdrowia populacji oraz szerszą współpracę przemysłu i regulatorów, a także wymianę wiedzy naukowej między ośrodkami badawczymi. Takie podejście może też znaleźć zastosowanie w onkologii – drugim obok szczepionek obszarze działalności, który jest siłą napędową wzrostów finansowych sektora zdrowia – mówi Tomasz Borowy, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem, Deloitte.

Priorytety ESG

Zdaniem ekspertów Deloitte podczas pandemii wiele branż doświadczyło gwałtownej zmiany sposobu, w jaki są postrzegane. W przypadku sektora nauk przyrodniczych ta zmiana była jednak najwyraźniej dostrzegalna. Biorąc pod uwagę jego pierwszoplanową rolę w ostatnim czasie, firmy muszą się starać budować zaufanie klientów i w ten sposób wzmacniać wizerunek branży w społeczeństwie. Niezbędne jest do tego wypracowanie skutecznego sposobu mierzenia postępów w zakresie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Coraz więcej firm w branży medycznej stara się brać odpowiedzialność za swoje funkcjonowanie i ograniczać wpływ swojej działalności na poziom zanieczyszczenia środowiska. Jednocześnie inwestują w rozwiązania, które przełamują bariery i nierówności związane z płcią i rasą oraz napędzają znaczące zmiany w społeczeństwie.