W obawie przed Brexitem zagraniczni inwestorzy wstrzymują inwestycje w Wielkiej Brytanii

0

Zagraniczny biznes odkłada w czasie inwestycje na rynku brytyjskim z uwagi na niepewną przyszłość Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, wynika z najnowszego raportu The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Najnowszy raport RICS poświęcony referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, którego autorzy analizują pozytywne i negatywne aspekty pozostania i wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Europy pokazuje, że od momentu potwierdzenia referendum w II kwartale 2015 byliśmy świadkami postępującego osłabienia popytu wśród zagranicznych inwestorów na nieruchomości biurowe, przemysłowe i handlowe w Wielkiej Brytanii.

Wskaźnik popytu wśród inwestorów zagranicznych w Wielkiej Brytanii na nieruchomości komercyjne jest najniższy od czasu jego pomiaru przez RICS tj. od 2014 roku. Zaledwie 5 procent badanych potwierdza wzrost zainteresowania brytyjskim rynkiem ze strony zagranicznych firm w ciągu ostatnich trzech miesięcy. To znaczny spadek w porównaniu z II kwartałem 2015 roku gdy ten sam wskaźnik był na poziomie 36 procent.

38 procent członków RICS pracujących w sektorze jako główny powód nerwowości po stronie kluczowych zagranicznych detalistów i innych firm w odniesieniu do inwestowania w Wielkiej Brytanii podaje niepewność wywołaną unijnym referendum.

Na pytanie o konsekwencje odłączenia się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej 43 procent respondentów odpowiedziało, że spełnienie się scenariusza Brexitu będzie miało negatywny wpływ na sektor nieruchomości komercyjnych, a tylko 6 procent stwierdziło, że wpływ ten będzie pozytywny.

Dokument RICS dedykowany referendum w Wielkiej Brytanii pokazuje, że niepewność w krótkim okresie dotknęła szereg kluczowych dla sektora branż, od mieszkalnictwa po budownictwo komercyjne i obrót ziemią. Jednocześnie we wszystkich obszarach rynku przewidywany jest trwały wzrost w dłuższej perspektywie.

Simon Rubinsohn, główny ekonomista RICS
Simon Rubinsohn, główny ekonomista RICS

Komentarz głównego ekonomisty RICS, Simona Rubinsohna:

„Nie ulega wątpliwości, że od czasu gdy referendum w sprawie członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE stało się pewne w rezultacie wyników wyborów powszechnych w maju minionego roku mogliśmy obserwować spadek zainteresowania zagranicznych inwestorów rynkiem nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii; międzynarodowi sprzedawcy detaliczni i usługodawcy w perspektywie krótkoterminowej oceniają ten rynek jako mniej atrakcyjny. Nie powinniśmy jednak rozpatrywać tego wyłącznie w kategoriach negatywnych; w konsekwencji ostudzenia rynku wartości czynszu rosną w znacznie wolniejszym tempie co sugeruje, że wkrótce możemy się spodziewać bardziej korzystnych warunków wejścia i rozwoju biznesu na rynku brytyjskim. Warto również podkreślić, że pomimo atmosfery niepewności panującej we wszystkich sektorach poddanych wpływowi Brexitu perspektywa długoterminowa dla tych sektorów jest pozytywna i będziemy w nich odnotowywać dalsze wzrosty wartości gruntów i aktywów nieruchomościowych, choć w nieznacznie wolniejszym tempie”.

Czytaj również:  Chorzy na bardzo rzadką chorobę metaboliczną czekają na refundację leku. Problemem jest też dostęp do rehabilitacji

Według raportu RICS wraz ze zbliżającym się referendum w sprawie UE popyt inwestycyjny na nieruchomości komercyjne w Wielkiej Brytanii zastyga w miejscu:

  • niepewność w krótkim okresie wpływa na spadek popytu ze strony inwestorów zagranicznych w centrum Londynu