BVT S.A. łączy się z WindykacjaPL

0

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, połączy się ze spółką WindykacjaPL Sp. z o.o. zgodnie z przyjętym Planem Połączenia. Emitent zakończył także emisję obligacji serii A, z której pozyskał 3,077 mln zł i planuje wypłatę dywidendy.

Podczas NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 31.05.2016 r., jej Akcjonariusze podjęli Uchwałę w sprawie połączenia ze spółką WindykacjaPL Sp. z.o.o. zgodnie z przyjętym Planem Połączenia. Zakłada on, że połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku WindykacjaPL Sp. z o.o. na BVT S.A. w zamian za nowo wyemitowane przez BVT S.A. akcje serii D, które zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom WindykacjaPL Sp. z o.o. Spółka wyemituje dla nich łącznie 1.033.513 akcji serii D. Po połączeniu Emitent będzie mógł samodzielnie realizować proces obsługi wierzytelności w dwóch obszarach: zakupu wierzytelności i windykacji na własny rachunek, a także windykacji na zlecenie. W ten sposób BVT S.A. znacząco rozszerzy swój zakres działalności i będzie mogła w jeszcze szybszy sposób dywersyfikować portfel wierzytelności o nowe branże oraz optymalizować koszty obsługi wierzytelności. Planowane połączenie jest zgodne ze strategią rozwoju Spółki i zdaniem Zarządu wpłynie korzystnie na dynamikę jej rozwoju.

„W chwili obecnej, już po NWZA, skupiamy się na sfinalizowaniu formalności związanych z zakończeniem procesu połączenia. Mowa tu oczywiście o rejestracji całości w KRS. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować w czerwcu br. Działania nasze prowadzone są również w aspekcie fizycznego łączenia obydwu struktur, a więc przejmowania pracowników i zleceniobiorców, przejmowania umów obowiązujących WindykacjaPL oraz fizycznego przenoszenia komórek organizacyjnych przejmowanej Spółki. Działalność nowego podmiotu jako całości pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów z obszaru usług obcych. Oczywiście realizowanie pewnych działań przez struktury własne BVT spowoduje ponoszenie ich kosztów. Jednak nie będzie tu już aspektu marży handlowej, jaki nie pozostaje bez znaczenia w przypadku zlecania usług na zewnątrz. Posiadając własne struktury windykacyjne stajemy się też konkurencyjni poprzez oferowanie szerszego spektrum usług na rynku wierzytelności. Pozwoli nam to w przyszłości pokazać Spółkę jako nowy podmiot, mogący wykazać się kompleksowym podejściem do każdej wierzytelności i na każdym etapie jej obsługi, zarówno w imieniu własnym, jak i na zlecenie. Uważam, że stwarza nam to nowe możliwości rozwoju.” – komentuje Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Czytaj również:  Polscy milionerzy inwestują bezpiecznie, ale wciąż daleko im do filantropii Billa Gatesa

BVT S.A. przeprowadziła w maju br. emisję obligacji serii A, z której pozyskała 3,077 mln zł, dokonując przydziału 3.077 szt. obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Są to 30-miesięczne, zabezpieczone obligacje z kwartalną wypłatą odsetek. Ich termin wykupu przypada na dzień 30.11.2018 r. Pozyskane środki zostaną przeznaczone przez Emitenta m.in. na zakup nowych portfeli wierzytelności, w tym wierzytelności komunikacyjnych, telekomunikacyjnych oraz z rynku bankowego, a także na zwiększenie kapitału wspomagającego prowadzenie działań egzekucyjnych.