W drugiej połowie 2010 r. wycofano z obiegu łącznie 364 102 fałszywych banknotów euro

euro

W drugiej połowie 2010 r. wycofano z obiegu łącznie 364 102 fałszywych banknotów euro, czyli 5,9% mniej niż w poprzednim półroczu. Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (która w drugiej połowie 2010 r. wyniosła średnio 13,6 miliarda) odsetek falsyfikatów jest nadal bardzo mały.

Niemniej jednak Eurosystem, czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 17 banków centralnych krajów strefy euro, przypomina, by zachować uwagę przy przyjmowaniu banknotów. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu (sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu.

W razie wątpliwości banknot powinno się porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Przy podejrzeniu, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – jeśli jest to przyjęte – z krajowym bankiem centralnym.

Nadal najczęściej fałszowano banknoty o nominałach 20 € i 50 €. W minionym półroczu odsetek falsyfikatów nominału 20 € spadł, natomiast falsyfikatów 50 € – wzrósł. W drugiej połowie 2010 r. na te dwa nominały przypadło 81,5% ogólnej liczby fałszywych banknotów. Trzecim najczęściej podrabianym nominałem – 13,5% wszystkich falsyfikatów – było 100 €. Udział pozostałych nominałów (5 €, 10 €, 200 € i 500 €) był bardzo mały.

Większość fałszywych banknotów wykrytych w drugiej połowie 2010 r. (97%) przechwycono w krajach strefy euro, a jedynie ok. 1,5% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i 1,5% w innych miejscach na świecie.

Eurosystem dokłada znacznych starań, by obywatele byli dobrze poinformowani, jak sprawdzać autentyczność banknotów, a podmioty obsługujące obieg gotówki miały do dyspozycji urządzenia do sortowania i obsługi banknotów skutecznie wykrywające i zatrzymujące falsyfikaty.

Zamieszczone informacje pochodzą z bazy Europejskiego Banku Centralnego, więcej informacji na stronie: http://www.ecb.europa.eu