Warsztaty produktowe – jak wyglądają i dlaczego są kluczowe w projekcie IT?

Warsztaty produktowe

Pomysł to dopiero początek drogi, jaką musi przejść Twoja aplikacja. Dlatego też niezwykle istotna jest weryfikacja wstępnej wizji i odpowiednie przygotowanie do procesu stworzenia produktu. Przeanalizowanie grupy docelowej i zrozumienie działania aplikacji jest możliwe m.in. podczas dedykowanych warsztatów produktowych organizowanych przez software house’y, które w ostatnim czasie zyskują coraz większą popularność wśród przedsiębiorców. Co ważne – charakter podejmowanych warsztatów różni się w zależności od wybranego software house’u. Dlatego też tak ważne jest, aby podjąć współpracę z firmą, która ma doświadczenie i pomysł na ich prowadzenie. Zatem, czym dokładnie są warsztaty produktowe? Jak wyglądają i co nowego wnoszą w kontekście biznesowym?

Czym są warsztaty produktowe?

Warsztaty produktowe pomagają lepiej zrozumieć działanie produktu i przeanalizować pomysł przykładowo na aplikację webową. Podczas spotkania m.in. analizuje się działanie produktu, ocenia złożoność systemu, przedstawia możliwości, omawia poszczególne funkcjonalności itd.

Software house’y prowadzą warsztaty w różnorodny sposób, często tworząc i wprowadzając autorską agendę z użyciem wybranych technik, takimi jak:

  • Faza discovery – który jest jedną z pierwszych faz warsztatu, umożliwiającą zrozumienie oczekiwań stawianych przez klienta i potrzeb grupy docelowej.
  • Event storming – etap, który opisuje co dzieje się z Twoją aplikacją podczas uruchamiania poszczególnych procesów.
  • User journey map – wizualizacja zachowań i procesów, które zachodzą podczas użytkowania aplikacji przez użytkowników.
  • Design sprints – kreowanie nowych konceptów i rozwiązań graficznych.

Jak wyglądają warsztaty produktowe?

Niejeden software house przeprowadza warsztaty według swoich własnych wizji i założeń. Aby omówić etapy i sposób realizacji warsztatów posłużmy się przykładem Studia Software, który łączy różne techniki, tworząc przy tym propozycję dopasowaną do potrzeb swoich klientów.

Etap 1: Analiza potrzeb i grupy docelowej. 

Pierwszy etap, często określany “discovery”, ma na celu zbadanie potrzeb i wnikliwe przeanalizowanie grupy docelowej, do której kierowany jest produkt.

Wykorzystując technikę Value Proposition Canvas można wybadać cechy grupy docelowej, w tym trudności, z którymi się mierzy, oczekiwania i cele. Na tej podstawie omawiany jest dany produkt i wspólnie zastanawiamy się, jak możemy odpowiedzieć na potrzeby użytkowników docelowych, rozwiązać ich problemy i “uśmierzyć bóle” za pomocą produktu.

Dzięki zastosowaniu techniki Value Proposition Canvas można wskazać często nieoczywiste zalety produktu, zbudować przewagę konkurencyjną i wyznaczyć kierunek dalszych działań. Co szczególnie istotne – posiadając dobre zrozumienie grupy docelowej, łatwiej dostosować wybrane rozwiązane do jej potrzeb.

Etap 2: Event Storming – analiza działania aplikacji 

To często główna część warsztatów produktowych. To na tym etapie klient może zobaczyć, jak faktycznie będzie działać aplikacja, poznać kluczowe funkcjonalności oraz interakcje z systemami zewnętrznymi (np. bramką SMS). 

Wszystkie te kroki pomagają poznać procesy oraz elementy, które nie zostały do tej pory dopracowane. Głównym zadaniem Event Stormingu jest poznanie złożoności aplikacji. Więcej na ten temat przeczytasz na blogu Studiosoftware.pl.

Etap 3: Elementy Design Sprintu

Koncepcja Design Sprintu opiera się na tworzeniu nowych konceptów i rozwiązań graficznych, a także testowaniu wybranych założeń. W zależności od firmy, zakres realizacji tego etapu może się różnić.

W przypadku Studio Software, wykorzystywane są kluczowe elementy Design Sprintu, w tym przykładowo technika o nazwie “Szalona Ósemka”. To niezwykle kreatywna metoda, w której wszyscy uczestnicy warsztatu mogą podzielić się swoim pomysłem przykładowo na widoki aplikacji. Zadaniem każdego jest przygotowanie prostego schematu danego widoku w stosunkowo krótkim czasie. To pozwala zaprezentować pomysły, które przyszły na myśl jako pierwsze. Bardzo często okazuje się, że są to oryginalne i odważne idee, które mają szansę ujrzeć światło dzienne, a także przejść do dalszych etapów prac. Następnym krokiem jest głosowanie na dostępne pomysły i wybór najlepszych z nich.

Po zakończeniu warsztatu, zespół na podstawie wszystkich, zebranych informacji i wniosków, tworzy kilkalny prototyp aplikacji. W ten sposób klient może zobaczyć, jak wygląda aplikacja i jaka jest zawartość widoku. Zespół specjalistów dostarcza również estymację kosztów i dobiera technologię do projektu.

Chcesz przeanalizować swój pomysł, zbadać działanie aplikacji i przyspieszyć proces tworzenia aplikacji? Zobacz ofertę warszatów produktowych Studio Software: https://studiosoftware.pl/uslugi/warsztaty-produktowe/