Wartość gotówki i inwestycji Grupy INC wzrosła o 12 proc.

Paweł Śliwiński, prezes INC
Paweł Śliwiński, prezes INC

Grupa kapitałowa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, opublikowała wybrane szacunkowe dane finansowe na koniec I półrocza 2021 r. Według szacunków Grupa na koniec czerwca br. posiadała 42,1 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych. Względem grudnia 2020 r. jest to wzrost o 4,4 mln zł. Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, dzięki czemu zwiększa portfolio klientów oraz osiągane wyniki operacyjne i finansowe. Celem na cały 2021 r. jest pozyskanie dla klientów ok. 100 mln zł.

W I półroczu wzrosła zarówno pozycja gotówkowa (+1,0 mln zł, do 9,3 mln zł na koniec czerwca br.), wartość rynkowa akcji notowanych (+1,9 mln zł, do 26,6 mln zł), jak i wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów nienotowanych (+1,6 mln zł, do 6,2 mln zł).

– Otoczenie rynkowe jest coraz bardziej wymagające, jednak dzięki dywersyfikacji działalności na część usługową i inwestycyjną oraz coraz większej różnorodności projektów, jako Grupa, możemy dalej dynamicznie rosnąć. Rozwijamy także działalność venture buildingową, co w niedalekiej przyszłości przełoży się na nowe  projekty. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes zarządu INC S.A.

Model biznesowy Grupy opiera się o działalność w trzech obszarach biznesowych: usługi doradcze, oferowanie instrumentów finansowych oraz inwestycje na rynku kapitałowym. Alternatywne spółki inwestycyjne z Grupy INC (INC Private Equity ASI S.A. oraz Carpathia Capital ASI S.A.) inwestują przede wszystkim w spółki z obszaru tzw. nowej ekonomii w tym m.in. spółki technologiczne, gamingowe, biotechnologiczne oraz OZE. W minionym kwartale Carpathia Capital ASI dokonała 5 nowych inwestycji w akcje i udziały pięciu spółek – dwóch z sektora gier, dwóch z sektora nowych technologii oraz jednej z sektora budowlanego.

Grupa INC ma ambitne plany na cały 2021 r. W ciągu bieżącego roku chce wprowadzić na giełdę kilkanaście spółek. Dotychczas w 2021 r. INC S.A. jako autoryzowany doradca w debiutach na NewConnect wspierała 3 spółki, a w całym ubiegłym roku było to 6 spółek.

– Mamy ambitne plany na 2021 r., a równolegle budujemy już portfolio projektów na 2022 r. W tym roku, jako INC S.A., chcemy wprowadzić na giełdę kilkanaście spółek. Natomiast jako DM INC, chcemy pozyskać finansowanie dla klientów o wartości około 100 mln zł. Co więcej rozwijamy nowe projekty, już w ciągu kilku tygodni ruszyć ma pierwsza kampania crowdfundingowa na platformie Rasiemana.com. – dodaje Paweł Śliwiński.

Raisemana.com to wspólny projekt crowdfundingowy INC oraz Codeaddict. W ostatnich tygodniach spółka uzyskała odpowiedź Urzędu KNF na swoje zgłoszenie w ramach Innovation Hub. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego potwierdził prawidłowość interpretacji przepisów wskazaną przez Raisemana Sp. z o.o. w skierowanym zapytaniu. Oznacza to, że Raisemana.com uzyskała komfort regulacyjny co do zakresu stosowania przepisów dotyczących rynku finansowego i może rozpocząć działalność operacyjną.

Umożliwia ona twórcom pozyskanie bezzwrotnego finansowania na projekty związane z tzw. dziełami i dobrami cyfrowymi, czyli między innymi grą, muzyką czy filmem. W zamian za wsparcie projektu poprzez wkład pieniężny, wpłacający otrzymują m.in. określony wcześniej udział w przychodach netto ze sprzedaży danego dobra przez ustalony okres.