Wciąż zamknięta otwarta bankowość

0

Za nieco ponad rok w Polsce zacznie obowiązywać unijna dyrektywa PSD2, która zrewolucjonizuje działalność banków, a także wpłynie na korzystanie z usług bankowych ich klientów. Banki mogą stać się platformami, przez które – za pomocą API (interfejs programowania aplikacji) – różne firmy będą realizowały operacje dla klienta. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte banki w Europie zaczynają już korzystać z możliwości, które daje otwarta bankowość. Pod tym względem przodują kraje skandynawskie i bałtyckie. Tymczasem tylko śladowa część danych polskich banków jest już dostępna przez otwarte API. O tym czy sektor bankowy w Polsce jest gotowy do funkcjonowania w realiach otwartej bankowości będzie mowa podczas wtorkowego panelu na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

Jak wynika z badania Digital Banking Maturity banki w Europie zaczynają już korzystać z możliwości, które daje otwarta bankowość. Jednak tylko śladowa część danych polskich banków jest udostępniana przez otwarte API. O tym czy sektor bankowy w Polsce jest gotowy do funkcjonowania w realiach otwartej bankowości będzie mowa podczas panelu na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

Tegoroczne badanie Deloitte Digital Banking Maturity pokazało, że Polska – obok Rosji, Turcji, Szwajcarii oraz Hiszpanii – znajduje się wśród krajów, które można określić mianem cyfrowych liderów bankowości. Polskie banki osiągnęły lepsze wyniki od średniej w regionie EMEA (Europa, Afryka, Bliski Wschód) we wszystkich sześciu analizowanych ścieżkach: poszukiwaniu informacji o banku, otwieraniu konta, wdrożeniu klienta, codziennej bankowości, poszerzeniu relacji oraz zakończeniu relacji klienta z bankiem.

Jednak o tym, kto zostanie liderem w przyszłości zdecyduje wyjście poza tradycyjną bankowość, czyli tzw. otwarta bankowość i usługi pozabankowe (beyond banking). – Dyrektywa PSD2 spowoduje, że banki ułatwią dostęp do rachunków i płatności swoich klientów, co będzie jednak dopiero pierwszym krokiem na drodze do otwartej bankowości, której symbolem są właśnie API – mówi Grzegorz Cimochowski, Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, Deloitte.

Czytaj również:  Jakub Makurat: Wysokie zyski są poza Europą

Korzystanie z API przypomina proces wykorzystywany dzisiaj podczas wykonywania przelewu, z tym, że obecnie firmy świadczące takie usługi muszą zawierać osobne umowy z każdym z banków. Dzięki PSD2 nie będzie to konieczne, bo banki będą zobowiązane umożliwić komunikację swoich systemów z systemami podmiotów trzecich, właśnie za pośrednictwem interfejsu API.

Wciąż zamknięta otwarta bankowość

Z analizy przeprowadzonej przez Deloitte wynika, że najbardziej zaawansowane pod względem otwartości API w Europie są banki w Finlandii, Estonii, Danii, Litwie, Rosji, Łotwie, a także Irlandii, Niemczech i na Słowacji. Polska znalazła się w grupie krajów, wraz z Węgrami i Włochami, w których sektor bankowy pozostaje niemal zamknięty na szanse, które niesie ze sobą dostęp do API.