Wiceminister Dycha w sprawie TTIP na formalnej Radzie ds. Zagranicznych UE

Andrzej Dycha

Mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo (ISDS) w ramach negocjowanego porozumienia TTIP to jeden z najważniejszych  tematów Formalnej Rady UE ds. Zagranicznych z udziałem ministrów właściwych ds. handlu. W spotkaniu w Brukseli 7 maja 2015 r. wziął udział podsekretarz stanu w  MG Andrzej Dycha.

Podczas spotkania ministrowie ocenili, że zaproponowana przez KE reforma mechanizmu rozstrzygania sporów między państwem a inwestorem, która ma się znaleźć w umowie o wolnym handlu między UE a USA, idzie we właściwym kierunku.  Ma ona m.in. na celu zwiększenie przejrzystości postępowania, jeszcze większe zabezpieczenie prawa do wprowadzania regulacji, poprawę funkcjonowania trybunałów oraz unikanie konfliktu interesów. Planowane jest, że do rozmów w tej sprawie strony mają powrócić jesienią 2015 r.

Jak wyjaśnia wiceminister Dycha, Polska w 1990 r. zawarła ze Stanami Zjednoczonymi umowę, na podstawie której inwestycje amerykańskie w Polsce są szczególnie chronione, na podstawie klauzuli ISDS dotyczącej sporów pomiędzy państwem i inwestorem znajdującej się w tej umowie. – Podobnego typu umowy z USA mają inne państwa naszego regionu – kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, Rumunia czy Chorwacja – przypomina. – Z naszego punktu widzenia rozwiązania polegające na tym, że klauzule dotyczące ochrony inwestycji amerykańskich w Europie i europejskich w Stanach Zjednoczonych byłyby rozstrzygane na poziomie europejskim może okazać się
korzystne, tworząc lepszą ochronę dla interesów finansowych państwa
– ocenia wiceminister.

 

Ministerstwo Gospodarki (MG)
Ministerstwo Gospodarki (MG)