Wielton zakłada spółkę w Niemczech, planuje przyśpieszyć ekspansję na rynki niemieckojęzyczne

ciezarowka

Wielton S.A., największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów naczep
i przyczep, powołał spółkę zależną Wielton GmbH, której celem będzie sprzedaż produktów
i zapewnienie opieki serwisowej Grupy na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Zdaniem wieluńskiego producenta rynek niemiecki ma przed sobą ogromny potencjał rozwoju.
W perspektywie 3-5 lat Zarząd zakłada dynamiczny rozwój Grupy Wielton w regionie
z potencjałem sprzedaży powyżej 1500 sztuk rocznie.

Ekspansja na Rynki Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Największy polski producent przyczep i naczep Wielton, powołał spółkę zależną Wielton GmbH, której celem jest rozwój sprzedaży Grupy na rynkach niemieckojęzycznych, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Wielton szczególne nadzieje wiąże z rynkiem niemieckim, który jest największym rynkiem zbytu w Europie z roczną sprzedażą na poziomie 54 tys. sztuk. Spółka jest obecna od 11 lat na rynku niemieckim poprzez sieć dilerską i z roku na rok powiększa wolumen sprzedaży swoich produktów. Po trzech kwartałach 2015 roku sprzedaż Wieltonu w Niemczech zwiększyła się o 13% rdr przy 9,6% wzroście rynku. W perspektywie 3-5 lat Zarząd zakłada potencjał sprzedaży Grupy Wielton w regionie niemieckojęzycznym na poziomie powyżej 1500 sztuk rocznie.

WIELTON GmbH

Działalność operacyjna nowo założonego podmiotu Wielton GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem rozpocznie się jeszcze w I kw. br. Kapitał zakładowy Wielton GmbH wynosi 25 tys. euro. W bieżącym roku, spółka niemiecka będzie koncentrowała się na rozwoju sieci sprzedawców i budowaniu partnerstwa z potencjalnymi klientami. W planach jest również rozwój sieci serwisowej w regionie niemieckojęzycznym. Mocne zaplecze handlowo-serwisowe będzie podstawą dalszego rozwoju Grupy Wielton w regionie. Koszty realizacji przedsięwzięcia będą dostosowywane w czasie do potencjału rozwoju spółki i nie są istotne z punktu widzenia poziomu kapitałów własnych Emitenta.

– Założenie niemieckiej spółki wpisuje się w strategię ekspansji Wieltonu w całej Europie i jest kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia pozycji trzeciego producenta na kontynencie. Niemcy są największym rynkiem przyczep i naczep w Europie, a rynek wykazuje duży potencjał wzrostu w kolejnych latach – powiedział Mariusz Golec, prezes Wieltonu. – Analizy rynku pokazały, że polskie pojazdy użytkowe cieszą się akceptacją niemieckich klientów. Chcielibyśmy docelowo sprzedawać na rynku niemieckim powyżej 1500 pojazdów rocznie, z czego jedną trzecią w segmencie pojazdów dla rolnictwa.

Cel: w pierwszej trójce największych europejskich graczy