Wierzyciel w świetle nowych przepisów restrukturyzacyjnych i upadłościowych

0

Znowelizowana ustawa upadłościowa wraz z nowymi przepisami prawa restrukturyzacyjnego mają istotny wpływ na sytuację podmiotów zagrożonych upadłością lub niewypłacalnych, jak i również, w wielu aspektach, zmieniają sytuację ich wierzycieli.
Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Wierzyciel w świetle nowych przepisów restrukturyzacyjnych i upadłościowych”, który będzie dla Państwa możliwością zapoznania się ze zmianami wynikającymi z nowych aktów prawnych. W trakcie spotkania Eksperci omówią zwiększoną rolę wierzyciela w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz istotne dla jego kompetencji zagadnienia, m.in. pojawienie się przygotowanej likwidacji – tzw. pre – pack – oraz postępowanie sanacyjne. Przekazana w trakcie warsztatu wiedza pozwoli Państwu na zwiększenie efektywności funkcjonowania w oparciu o nowe regulacje.

Warsztat odbędzie się 7-8 listopada 2016r. w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR.

Szczegóły programu >>

Główne zagadnienia:

  • Wpływ nowych przepisów na postępowanie restrukturyzacyjne
  • Nowe możliwości wierzyciela
  • Metody zawarcia przez dłużnika układu z wierzycielami – case study
  • Prawo restrukturyzacyjne a egzekucja
  • Przygotowana likwidacja „pre pack” na gruncie znowelizowanego prawa upadłościowego
  • Doradca restrukturyzacyjny w obliczu nowych przepisów

Prowadzący:

Czytaj również:  Ogólnopolski kongres zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych