Wikana S.A.: 20 mln zysku netto w 2010 r.

0

Wikana S.A. – notowana na rynku głównym GPW firma deweloperska – osiągnęła w 2010 roku na poziomie Grupy Kapitałowej ponad 20 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 70% w porównaniu do wyniku zanotowanego w roku 2009 (11,7 mln zł). Przychody Grupy Wikana S.A. w 2010 roku wyniosły 109 mln zł. Osiągnięte wyniki finansowe oznaczają realizacje przedstawionej prognozy w 89% na poziomie przychodów oraz w 100% na poziomie zysku netto.

„Rok 2010 był pierwszym rokiem, w którym rynek deweloperski zaczął otrząsać się z kryzysu rozpoczętego pod koniec 2008 r. Z punktu wiedzenia naszej działalności podstawowej ożywienie w branży deweloperskiej pozwoliło na znaczną poprawę rentowności. Jest to także efekt zmian organizacyjnych dokonanych 2010 r. w GK WIKANA, gdzie pierwsze projekty mieszkaniowe zostały zrealizowane z wykorzystaniem struktury FIZ. Zysk netto na poziomie Grupy Kapitałowej w 2010 roku był aż o 70% większy w porównaniu z rokiem 2009.

W br. spodziewamy się dalszych wzrostów, głównie dzięki realizacji strategii mającej na celu budowę struktury sieciowej, u której podstaw leży standaryzacja projektów mieszkaniowych. Docelowo przełoży się to na redukcję kosztów związanych z projektowaniem i prowadzeniem inwestycji.

Co więcej, zasoby budowane systematycznie w nowo powstałych w ramach Grupy Kapitałowej strukturach pozwolą na zaangażowanie się GK WIKANA w ważny dla samorządów lokalnych problem budownictwa socjalnego i komunalnego i zbudowanie w tym obszarze nowego centrum zysków.

W 2011 roku nadal będziemy koncentrowali się na rozwoju działalności deweloperskiej – mieszkaniowej. Dotychczas zgromadzona baza gruntów pozwala nam na zrealizowanie ok. 187 000m2 PUM. Nadwyżki wolnych środków pieniężnych zamierzamy inwestować na zakup nowych atrakcyjnych terenów oraz w rynek odnawialnych źródeł energii. W 2010 r. rozpoczęta została budowa biogazowi w miejscowości Siedliszczki gmina Piaski, której zakończenie i oddanie do użytkowania planowane jest na sierpień 2011 r. W zaawansowanym stadium znajdują się prace nad rozpoczęciem budowy kolejnych dwóch biogazowni o mocy 1 MW każda, w Rejowcu Fabryczym, zaś na lata 2011-2013 przygotowywanych jest jeszcze 7 podobnych projektów zlokalizowanych głownie w województwie lubelskim.” – mówi Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Wikana S.A.

Czytaj również:  R22 inwestuje w Blugento - narzędzie SaaS do prowadzenia e-sklepów

3 marca br. NWZA Wikana S.A. zdecydowało o resplicie akcji w stosunku 10:1. Na podstawie podjętych uchwał cena nominalna akcji serii A, B, C, D, E, F po resplicie zostanie ustalona na 0,20 zł w stosunku do dotychczasowych 0,02 zł. Ogólna liczba akcji Wikana S.A. zostanie proporcjonalnie zmniejszona z liczby 1.680.558.693 do liczby 168 055 869.