Wind Mobile zawarł porozumienie o przejęciu na rynkach wschodzących

Tomasz Kiser
Tomasz Kiser

W dniu 21.01.2014 do Spółki wpłynęło podpisane wstępne porozumienie dotyczące przejęcia spółki o podobnym profilu działającej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Przejęcie warunkowane jest pozytywnym zakończeniem badania celu przejęcia (due diligence).

„Pracujemy obecnie intensywnie nad badaniem naszego celu przejęcia. W pierwszych tygodniach lutego kierowany przeze mnie zespół przeprowadzi w siedzibie naszego partnera szczegółowe biznesowe due diligence. Akwizycja daje nam nowe możliwości: silnie wzrostowe rynki zbytu, nowe, atrakcyjne produkty oraz zespół z unikalnym doświadczeniem. Zamiast 4 operatorów, będziemy współpracować z 45. Potencjał abonentów, których obejmiemy naszymi usługami zwiększy się z 40 milionów do 250 milionów. Zaistniejemy na rynkach silnego wzrostu demograficznego, na których młodzi ludzie chętnie korzystają z mobilnej rozrywki. To niepowtarzalna szansa dla Wind Mobile.” – mówi Tomasz Kiser, wiceprezes Wind Mobile.