Work Service z przychodami powyżej 1,5 mld zł

0
work service

Po pierwszych 9 miesiącach tego roku Grupa Kapitałowa Work Service zanotowała niemal 1,57 mld zł przychodów. Głównymi źródłami poprawy wyników była działalność na polskim i węgierskim rynku. W samym trzecim kwartale Work Service wypracował niemal 10,5 mln zł zysku operacyjnego. Wskaźnik EBITDA na koniec września wyniósł ponad 13 mln zł. Jednak odpisy niepieniężne dokonane w pierwszej połowie 2018 roku obciążyły wyniki operacyjne o ponad 26 mln zł. Grupa osiągnęła porównywalne rezultaty z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zarząd spółki zapowiada dalsze aktywne działania mające na celu podniesienie rentowności oraz dalszą znaczącą redukcję zadłużenia.

Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku przychody Work Service wyniosły 1,568 mld zł. Jest to porównywalny wynik do rezultatu sprzed roku – wówczas w analogicznym okresie było to 1,558 mld zł. Nieznaczny wzrost poziomu przychodów Grupy jest związany z jednej strony z negatywnym wpływem – za sprawą procesu restrukturyzacji biznesowej – wyników na rynku niemieckim oraz w obszarze kontraktów realizowanych przez Grupę Work Express (transgraniczna wymiana pracowników). Z drugiej strony trendy wzrostowe na innych rynkach zapewniły nieznacznie wyższy poziom przychodów całej Grupy. Warto odnotować pozytywny trend wzrostowy na dwóch kluczowych i największych dla Work Service rynkach: polskim (+4%) i węgierskim (+18%).

Działalność na perspektywicznym rynku usług personalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, gdzie mamy do czynienia z rekordowo niską stopą bezrobocia, bezpośrednio przekłada się na możliwości poprawy wyników finansowych naszej Grupy. W trzecim kwartale tego roku udział przychodów Work Service pochodzących z działalności zagranicznej sięgnął 50,5%, co pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na usługi personalne nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Oznacza to, że źródła naszych dochodów z rodzimego rynku i zagranicznej działalności, po raz pierwszy w historii się wyrównały i zapewniły odpowiednią dywersyfikację – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. – W wyniku rosnącego popytu na transgraniczne wymiany pracowników, odnotowujemy stały wzrost zatrudnienia przez Work Service personelu z Ukrainy na terenie Polski. Od początku roku liczba ich zwiększyła się o 64%. Z kolei w samej Grupie Work Service liczba pracowników przeliczona na pełny etat wzrosła o 8,5% – dodaje.

Wynik EBIT Grupy Work Service na koniec września wyniósł -12,7 mln zł, co w głównej mierze spowodowane było odpisami dokonanymi w pierwszej połowie tego roku, które obniżyły go o 26,6 mln zł. Natomiast bez uwzględnienia tych zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny Grupy wyniósłby 13,9 mln zł, z czego niemal 10,5 mln zł zostało wypracowanych w samym trzecim kwartale bieżącego roku. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację Work Service w omawianym okresie zwiększył się o nieco ponad 13 mln zł.

Czytaj również:  PESA i Orlen coraz bardziej zaawansowane w budowie lokomotywy na wodór. Ma być gotowa w 2021 roku

Dalsza realizacja strategii „Work Service 2020”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Work Service jest w trakcie realizacji strategii rozwoju Grupy, której celem jest podniesienie rentowności oraz dalsza znacząca redukcja zadłużenia. Na początku listopada spółka zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Exact Systems. Dzięki pozyskanym środkom z tej transakcji, Work Service mógł przeznaczyć ponad 100 mln zł na spłatę niemal połowy zadłużenia bankowego. Jednocześnie spółka otworzyła nowy proces dezinwestycyjny, który polega na zbyciu udziałów w Grupie Prohuman, liderze węgierskiego rynku agencji pracy tymczasowej.

Maciej Witucki
Maciej Witucki

Realizując sukcesywnie zapowiedzianą strategię rozwoju dążymy do nowego modelu biznesowego, który będzie oparty w głównej mierze na niskokosztowej i zrównoważonej działalności w Polsce. W ubiegłym roku z sukcesem zrealizowaliśmy transakcje sprzedaży IT Kontrakt, a na przełomie 2017/2018 roku przeprowadziliśmy dezinwestycję rosyjskich aktywów ProService. Na początku listopada zakończyliśmy proces sprzedaży Exact Systems. Z kolei  planowane zbycie udziałów w węgierskiej Grupie Prohuman chcemy sfinalizować w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Środki pozyskane z tej transakcji przeznaczymy na redukcję do minimum zadłużenia i zobowiązań wobec udziałowców mniejszościowych spółek zależnych – zaznacza Maciej Witucki.