Wpływ rynku opcji walutowych na ceny rynkowe walut

Budując swoją strategię inwestycyjną inwestorzy, gracze czy traderzy dobierają według swojego uznania i podejścia do rynku, parametry bez których nie są wstanie podjąć decyzji jaki kierunek bazowy wybiorą w analizowanym okresie czasu.

forex waluty

„Część strategii na podstawie której analizujemy rynek walut oraz nakreślamy swoje scenariusze, jest oparty na kształtowaniu się rynku opcji walutowych. Oczywiście jak każdy wskaźnik na rynku forex również i dane opcyjne nie dają nam pewności co do zakładanego scenariusza, jednakże w przypadku mniejszej zmienności na rynku danej pary walutowej, mogą mieć one wpływ na krótkoterminowy ruch pary walutowej” wyjaśnia analityk ergokantor.pl.

Analiza rynku pod względem rynku opcji nie jest jednak taka prosta jak mogłoby się wydawać. Opcja to instrument pochodny, który pozwala nabyć lub sprzedać określony instrument finansowy (w tym przypadku walutę) po z góry określonej cenie. Analizę opcji opiera się na podstawie opcji waniliowych, dla których to należy odróżnić kupującego opcję od wystawcy opcji. Niestety dane publikowane z rynku opcji określają tylko rodzaj pary walutowej, wartość po jakiej cenie wygasa opcja oraz wartość ceny wygasającej opcji, natomiast nie otrzymujemy informacji o tym, czy opcja jest typu CALL czy też PUT. Ważną informacją jest także to, iż opcje walutowe wygasają o godzinie 16.00 czasu polskiego.

Przeanalizujmy zatem sytuację otrzymania informacji, iż na rynku EURUSD w danym dniu wygasają opcje na poziomie 1,06 o wartości 1,2bln EUR. W przypadku kiedy kalendarz wydarzeń makroekonomicznych jest ubogi, a implikowana zmienność cen oparta na cenach kontraktów opcyjnych nie zakłada znacznych ruchów ceny, wtedy możemy się spodziewać „walki” w okolicach ceny wygaśnięcia opcji pomiędzy posiadającymi opcję a wystawcami opcji. Jest to spowodowane faktem, iż posiadający opcję CALL chcą by cena była niższa niż wspomniane 1,06 ,zaś posiadacze opcji PUT chcą by cena była wyższa niż 1,06. Ważną rolę odgrywają także wystawcy opcji, którym oczywiście zależy by cena instrumentu bazowego w chwili wygasania opcji była niższa od ceny jej wykonania w przypadku opcji CALL lub wyższa w przypadku opcji PUT. Zatem realizując taki kontrakt nabywca opcji poniósłby stratę, dlatego też wykorzystując przysługujące mu prawo – nie realizuje jej.

Bardzo istotna jest wartość opcji oraz jej wartość rynkowa. Dla głównych par walutowych by jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo istotności danej opcji warto brać pod uwagę tylko większe wielkości tj. powyżej 1 bln. Dla par powiązanych z polskim złotym nawet 10% tej wartości może mieć znaczenie dla rynku. Jeśli chodzi o cenę wygaśnięcia opcji to dla rynku mogą mieć znaczenie opcje, których poziom wykonania jest stosunkowo blisko aktualnej ceny rynkowej tj. 40-70 pp. Relatywnie niewielka różnica sprawi, że zarówno nabywcy jak i wystawcy opcji będą “walczyć” na rynku by uzyskać korzyść dla siebie. W przypadku par opartych na złotym to odchylenie ceny opcji od ceny rynkowej może być większe i wynosić ok 150 pp. Aby racjonalnie ocenić czy rynek ma szanse zrealizować cenę zamknięcia opcji należy uwzględnić implikowaną zmienność na danym instrumencie oraz średnią zmienną ceny w czasie.

Jeśli zatem analizujemy rynek EURPLN należy bacznie przyjrzeć się na jakich poziomach są zawarte ceny wygaśnięcia opcji i jakie jest odchylenie tych cen od ceny rynkowej. Ponieważ pary walutowe powiązane z polskim złotym są traktowane przez inwestorów jako tzw. egzotyki, dlatego też lokalne informacje makro nie mają, aż tak dużego znaczenia dla kursu jak to ma miejsce przy głównych parach walutowych. Określając to odchylenie, biorąc pod uwagę średnią zmienność ceny w czasie oraz implikowaną zmienność cen opcji walutowych dla tej pary można określić czy cena rynkowa ma szanse zbliżyć się do ceny wygaśnięcia opcji w dniu zakończenia kontraktu. Dla omawianej pary EURPLN ta różnica w cenach nie może być duża, ponieważ zmienność cen tej pary historycznie nie jest duża. Trochę inaczej wygląda to na parach USDPLN i GBPLN, gdzie nawet kilkugroszowa różnica pomiędzy ceną rynku a ceną wygaśnięcia opcji w krótkim okresie czasu jest do osiągnięcia, nawet przy niewielkiej płynności rynku. Dla par walutowych opartych na polskim złotym właśnie ta płynność rynku ma duże znaczenie dla możliwości osiągnięcia targetu stawianego przez jedną czy drugą stronę zaangażowaną w kontrakt opcyjny.

„W swojej strategii inwestycyjnej oceniając szanse na realizację ceny wygaśnięcia opcji w czasie „one day” na parach powiązanych z polskim złotym, prócz wyżej opisanej analizy rynku, analizujemy pod tym kontem także główne pary walutowe, które wyznaczają poprzez korelacje główne trendy także na polskim złotym” wyjaśnia analityk ergokantor.pl.

Autor: Michał Bartos, Główny Analityk Walutowy ergokantor.pl