Współpraca organizacji pozarządowych i firm wciąż kuleje

0

Z danych National Philantrophic Trust (NPT)[i] wynika, że w 2015 roku amerykańskie firmy przekazały zarejestrowanym w USA organizacjom pozarządowym ponad 18 bilionów dolarów. Jak jest w Polsce? Czy firmy wspierają organizacje społeczne i jakie cele są im najbliższe? Co to jest filantropia korporacyjna i dlaczego powinna być częścią strategii firmy? Wreszcie, jak pozyskać środki finansowe od firm? Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej, organizuje 6 czerwca 2017 już siódme, otwarte spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli NGO (organizacji pozarządowych) oraz biznesu. O swoich doświadczeniach i dobrych praktykach opowiedzą m.in. przedstawiciele Fundacji ING Dzieciom, Sanofi-Aventis, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowego w Krakowie czy firmy Wawel.  

Jak podaje NPT, w 2015 roku Amerykanie zasilili sektor kwotą 268 miliardów złotych. Ale filantropia obywateli USA to nie wszystko – co czwarty, dorosły Amerykanin poświęca także swój czas i energię na wolontariat.

– W Polsce nie ma precyzyjnych danych na temat skali filantropii korporacyjnej oraz hojności indywidualnych darczyńców. Same przedsiębiorstwa podchodzą do filantropii z dużą dawką ostrożności. Z kolei fundacje i stowarzyszenia nie zawsze wiedzą, jak starać się o darowiznę. Przedstawiciele trzeciego sektora za rzadko stawiają na budowanie długofalowych relacji z biznesem, a główne źródło finansowania swojej działalności widzą w publicznych dotacjach. Chcemy zmienić podejście do fundraisingu, zarówno po stronie organizacji, jak i biznesu – mówi Lidia Kuczmierowska, Prezes FAOO, organizacji założonej przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, która od kilku lat szkoli i wspiera edukacyjnie osoby zarządzające fundacjami i stowarzyszeniami. Z bezpłatnej platformy e-learningowej FAOO www.kursodrom.pl skorzystało już 3000 osób, a w spotkaniach  i warsztatach wzięło udział ponad 800 uczestników.

Polska z potencjałem

Pod koniec 2015 roku, w Polsce było zarejestrowanych ok. 20 tys. fundacji i 106 tys. stowarzyszeń.[ii] W Wielkiej Brytanii, w tym samym czasie, liczba organizacji dobijała do 170 tys.[iii]  Jak pozyskują środki od biznesu organizacje w Wielkiej Brytanii? Czy takie wsparcie stanowi dla nich istotne źródło finansowania? Podczas konferencji organizowanej przez FAOO o perspektywie brytyjskiej opowie Cristina Tiberian z National Council for Voluntary Organisations.

Czytaj również:  Ile wynosi naprawdę bezrobocie w Polsce? GUS - 6,6%, Eurostat - 4,4%

– Firmy mają wiele możliwości wspierania fundacji i stowarzyszeń, zaczynając od darowizn, przez odpisy od pensji pracowników, wprowadzenie do obrotu produktów, ze sprzedaży których część dochodu będzie przekazywana na cel społeczny, aż po wolontariat pracowniczy. Niektóre z tych możliwości nigdy nie są wykorzystywane. Podczas konferencji będziemy mówić o przykładach z Polski i zagranicy. Pokażemy dobre praktyki, pomysły na budowanie relacji, a przede wszystkim obopólne korzyści – mówi Lidia Kuczmierowska, Prezes FAOO. A przykładów jest wiele. Jakie? Chociażby jedyna w Europie fabryka należąca do amerykańskiej firmy Levi Strauss & Co, wspierająca od 12 lat tę samą organizację z Płocka. Albo współpraca pomiędzy firmą Wawel i Fundacją Ewy Błaszczyk „A kogo”. Na oddzielną uwagę zasługują przykłady instytucji takich jak Muzeum Narodowe w Krakowie czy Centrum Nauki Kopernik. 

Większa świadomość kluczem do zmian