Wstępne szacunki polskiego PKB za II kwartał 2017 r.

GUS Główny Urząd Statystyczny

W II kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010    

2015 2016 2017
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.
zmiana (%) do poprzedniego kwartału
+1,5 +0,5 +1,2 +0,9 -0,1 +0,9* +0,4 +1,7 +1,1 +1,1
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego
+4,0 +3,4 +3,8 +4,2 +2,5 +3,0 +2,2 +3,0* +4,2 +4,4

PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

2015 2016 2017
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego
+3,8 +3,3 +3,6 +4,6 +2,9 +3,0 +2,4 +2,5 +4,0 +3,9

*  Dane zostały zmienione w stosunku do opublikowanych w dniu 31 maja 2017 r.


Uwaga: Dane opracowano zgodnie z obowiązującym w rachunkach narodowych Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010), wprowadzonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny