Wstępne wyniki finansowe Mercedes-Benz Group za 2023 rok

Mercedes-Benz Group Annual Results Conference 2023Mercedes-Benz Group Annual Results Conference 2023
  • Generowanie środków pieniężnych: znaczne zwiększenie wolnych przepływów pieniężnych w sektorze przemysłowym – o 39%, do 11,3 mld euro (2022: 8,1 mld euro); płynność przemysłowa netto wzrosła o 19%, do 31,7 mld euro (2022: 26,6 mld euro)
  • Wyniki za cały rok: przychody grupy wzrosły o 2%, do 153,2 mld euro (2022: 150,0 mld euro), a zysk EBIT grupy wyniósł 19,7 mld euro (2022: 20,5 mld euro)
  • Rentowność: skorygowana rentowność sprzedaży Mercedes-Benz Cars wyniosła 12,6% (2022: 14,6%), a Mercedes-Benz Vans – 15,1% (2022: 11,2%); skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego Mercedes-Benz Mobility to 12,3% (2022: 16,8%)
  • Sprzedaż w 2023 roku: sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych Mercedes-Benz wzrosła o 1,5%, do 2 491 800 pojazdów; sprzedaż pojazdów BEV wzrosła o 61%, do 240 700 sztuk (2022: 149 200); sprzedaż elektrycznych aut użytkowych wzrosła o 51%, do 22 700 sztuk (2022: 15 000)
  • Dywidenda: proponowana dywidenda w wysokości 5,30 euro na akcję (2022: 5,20 euro)
  • Wykup akcji: odkup akcji o wartości do 3 mld euro, wprowadzono nową politykę wykupu
  • Prognozy na 2024 rok: przychody grupy oczekiwane na poziomie ubiegłego roku, zysk EBIT grupy nieco poniżej poziomu z 2023 roku, wolne przepływy pieniężne w sektorze przemysłowym nieco poniżej poziomu z roku poprzedniego, skorygowana rentowność sprzedaży Mercedes-Benz Cars w przedziale 10–12 %, a Mercedes-Benz Vans – na poziomie 12–14%, skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego Mercedes-Benz Mobility na poziomie 10–12%

Firma Mercedes-Benz Group AG (symbol giełdowy: MBG) osiągnęła solidne wyniki finansowe za 2023 rok. Zwiększona koncentracja na pożądanych samochodach osobowych i dostawczych w połączeniu z nieprzerwaną dyscypliną kosztową zaowocowały zyskiem grupy przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) w wysokości 19,7 mld euro (2022: 20,5 mld euro) oraz przychodami w wysokości 153,2 mld euro (2022: 150,0 mld euro). W 2023 roku, w wymagającym otoczeniu charakteryzującym się ograniczeniami w łańcuchu dostaw, a także zmiennością geopolityczną i makroekonomiczną, Mercedes-Benz Cars osiągnął skorygowaną rentowność sprzedaży na poziomie 12,6%, a Mercedes-Benz Vans – na poziomie 15,1%, natomiast skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego Mercedes-Benz Mobility wyniosła 12,3%.

„W 2023 roku Mercedes-Benz kontynuował swoją transformację, opracowując kolejne najnowocześniejsze innowacje w obszarze napędów elektrycznych oraz cyfrowych technologii, intensyfikując skalowanie pojazdów elektrycznych i osiągając solidne wyniki finansowe. Innymi słowy, w wymagających czasach zespół dalej realizował naszą strategię, dostarczając na rynek eSprintera i nową Klasę E. Jednocześnie przygotowaliśmy grunt dla produktów i platform nowej generacji, takich jak VAN.EA oraz MB.OS. Cel: utrzymać Mercedes-Benz w czołówce swojej branży” – powiedział Ola Kaellenius, dyrektor generalny Mercedes-Benz Group AG.

Przegląd wyników sprzedaży

 Mercedes-Benz Group IV kw.
2023 r.
IV kw.
2022 r.
Zmiana
w %
Cały
2023 r.
Cały
2022 r.
Zmiana
w %
Przychody* 40 261 41 003 -1,8% 153 218 150 017 +2,1%
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT)* 4 326 5 411 -20,1% 19 660 20 458 -3,9%
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) – skorygowany* 4 456 5 071 -12,1% 20 004 20 665 -3,2%
Zysk/strata netto* 3 160 4 027 -21,5% 14 531 14 809 -1,9%
Wolne przepływy pieniężne (działalność przemysłowa)* 3 442 2 479 +38,8% 11 316 8 128 +39,2%
Zysk na akcję w euro 2,99 3,72 -19,7% 13,46 13,55 -0,7%
* w mln euro      

 

Inwestycje, wolne przepływy pieniężne i płynność netto

Wolne przepływy pieniężne w sektorze przemysłowym osiągnęły poziom 11,3 mld euro (2022: 8,1 mld euro), głównie dzięki wysokiej rentowności, wysokiemu współczynnikowi konwersji gotówki i niższemu kapitałowi obrotowemu. Płynność netto sektora przemysłowego wzrosła do 31,7 mld euro (na koniec 2022 r.: 26,6 mld euro). Inwestycje grupy w rzeczowe aktywa trwałe w całym roku wyniosły 3,7 mld euro (2022: 3,5 mld euro). Na wydatki na badania i rozwój przeznaczono 10,0 mld euro (2022: 8,5 mld euro).

Transformacja

Mercedes-Benz uzyskał homologację dla swojego warunkowo zautomatyzowanego systemu jazdy na poziomie 3 SAE do użytku na drogach szybkiego ruchu w Nevadzie i Kalifornii oraz otrzymał pozwolenie na testowanie swoich systemów L3 na drogach szybkiego ruchu w Pekinie. Innowacje te poprzedzają wprowadzenie systemu operacyjnego MB.OS; zadebiutuje on na rynku wraz z nową modułową architekturą Mercedes-Benz – MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), która wyznacza nowe standardy efektywności. Mercedes-Benz rozpoczął wdrażanie dedykowanej sieci stacji ładowania o wysokiej mocy, otwierając jej lokalizacje w Chinach, USA i Niemczech. Firma kontynuowała także rozwój swojego modelu sprzedaży bezpośredniej – ostatnio w Tajlandii. Sprzedaż bezpośrednia jest obecnie dostępna na 11 rynkach i obejmuje ponad 50% sprzedaży w Europie oraz ponad 30% w regionach pozaeuropejskich.

Wyniki dywizji

Skorygowany zysk Mercedes-Benz Cars przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) wyniósł 14,3 mld euro (2022: 16,2 mld euro), a skorygowana rentowność sprzedaży – solidne 12,6% (2022: 14,6%). Tym samym korzystne czynniki wynikające z cen netto, niższych cen surowców i zoptymalizowanych kosztów produkcji zostały zrównoważone skutkami inflacji oraz wyższymi kosztami związanymi z łańcuchem dostaw.

Zwiększono wydatki na badania i rozwój przyszłych platform oraz technologii, zwłaszcza MB.OS. Znacznie wzrosły ceny netto i również w czwartym kwartale pozostały w pozytywnym trendzie, na zdrowym poziomie; średnia cena sprzedaży w 2023 r. zwiększyła się o 2%, do 74 200 euro.

Ogólny wolumen sprzedaży pozostał na poziomie niezmienionym względem 2022 r., osiągając poziom 2 044 100 sztuk, i obejmował wzrosty sprzedaży modeli Mercedes-Maybach (+19%), Klasy G (+11%) oraz Mercedes-AMG (+4%). Także miks modelowy pozostał niezmieniony i reprezentował wysoki udział pojazdów z najwyższej półki – ich sprzedaż w ubiegłym roku osiągnęła wynik 328 300 egzemplarzy. Klasa S pozostaje niekwestionowanym liderem w swoim segmencie, we wszystkich kluczowych regionach utrzymując udział w rynku na poziomie około 50%. Samochody BEV stanowią obecnie 12% całkowitej sprzedaży Mercedes-Benz Cars. W 2023 r. Mercedes-Benz osiągnął najwyższy udział pojazdów elektrycznych spośród wszystkich tradycyjnych zagranicznych producentów OEM w Stanach Zjednoczonych.

Ze względu na poprawę kapitału obrotowego skorygowany przepływ środków pieniężnych Mercedes-Benz Cars przed odliczeniem odsetek i podatków (CFBIT) wzrósł w ubiegłym roku o 10%, do 12,5 mld euro (2022: 11,4 mld euro), co przełożyło się na korzystny skorygowany współczynnik konwersji gotówki wynoszący 0,9 – w porównaniu do 0,7 w 2022 r.

Mercedes-Benz Cars (w tym smart) IV kw.
2023 r.
IV kw.
2022 r.
Zmiana
w %
Cały
2023 r.
Cały
2022 r.
Zmiana
w %
Sprzedaż jednostkowa 514 258 536 181 -4,1% 2 044 051 2 040 719 +0,2%
– w tym: xEV-y 112 043 111 046 +0,9% 401 943 333 490 +20,5%
– w tym: BEV-y 66 197 53 539 +23,6% 240 668 149 227 +61,3
Przychody* 29 569 30 557 -3,2% 112 756 111 601 +1,0%
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT)* 2 912 4 243 -31,4% 14 224 16 340 -12,9%
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) – skorygowany* 2 970 4 088 -27,3% 14 252 16 245 -12,3%
Rentowność sprzedaży w % 9,8 13,9 -4,1 p.p. 12,6 14,6 -2,0 p.p.
Rentowność sprzedaży w % – skorygowana 10,0 13,4 -3,4 p.p. 12,6 14,6 -2,0 p.p.
Przepływy pienieżne przed odliczeniem odsetek i podatków (CFBIT)* 3 438 3 104 +10,8% 12 336 10 718 +15,1%
Przepływy pienieżne przed odliczeniem odsetek i podatków (CFBIT) – skorygowane* 3 478 3 233 +7,6% 12 535 11 413 +9,8%
Współczynnik konwersji gotówki – skorygowany* 1,2 0,8 0,9 0,7
* w mln euro      

Przychody Mercedes-Benz Vans wzrosły o 18%, do 20,3 mld euro (2022: 17,2 mld euro), a skorygowany EBIT zwiększył się o 59%, do 3,1 mld euro (2022: 1,9 mld euro), przy wzroście sprzedaży jednostkowej o 8%, do rekordowego poziomu 447 800 sztuk (2022: 415 300 sztuk).

Dobre wyniki finansowe są wynikiem atrakcyjnej substancji produktu, korzystnych trendów w zakresie premii cenowej i asortymentu produktów, solidnych cen netto oraz niższych kosztów surowców. Czynniki te, w połączeniu ze środkami efektywnościowymi, pomogły zrównoważyć wyższe koszty związane z inflacją oraz logistyką. Zgodnie ze strategią zwiększania wartości, skupiającą się na segmentach premium, sprzedaż została zdominowana przez duże samochody dostawcze, co zaowocowało rekordowymi dostawami w USA, a także pozycjami lidera Sprintera w swoim segmencie w Europie oraz Mercedes-Benz Vans w Niemczech. Dostarczając 237 400 dużych, 178 900 średnich i 31 500 małych samochodów dostawczych, Mercedes-Benz Vans uzyskał najlepszy jak dotąd roczny wynik w każdym segmencie.

W Stanach Zjednoczonych sprzedaż wzrosła o 13%, osiągając rekordowy roczny wynik 75 100 sztuk. Dostawy elektrycznych samochodów dostawczych w 2023 r. wzrosły o 51%, do 22 700 sztuk, co stanowi 5% całkowitej sprzedaży. W ubiegłym roku odbyły się premiery nowego eSprintera i lifting gamy średniej wielkości samochodów dostawczych. Od 2023 r. Mercedes-Benz Vans każdy swój model oferuje również w wersji całkowicie elektrycznej: eCitan, EQT (WLTP: zużycie energii elektrycznej w cyklu łączonym: 19,3–20,7 kWh/100 km; emisje CO₂ w cyklu łączonym: 0 g/km), eVito, eVito Tourer, EQV i eSprinter. Ze względu na skupienie się na inwestycjach w architekturę dla elektrycznych aut dostawczych (VAN.EA) wzrosły koszty badań i rozwoju. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe zwiększono z uwagi na modernizację fabryk pod kątem budowy nowego eSprintera, lifting średniej wielkości samochodów dostawczych oraz budowę całkowicie nowej generacji elektrycznych pojazdów dostawczych. W całym roku skorygowane przepływy pieniężne wzrosły o 48%, do 3,0 mld euro (2022: 2,0 mld euro), co przełożyło się na wysoki skorygowany współczynnik konwersji gotówki wynoszący 1,0 (2022: 1,1).

Mercedes-Benz Vans IV kw.
2023 r.
IV kw.
2022 r.
Zmiana
w %
Cały
2023 r.
Cały
2022 r.
Zmiana
w %
Sprzedaż jednostkowa 124 317 122 733 +1,3% 447 790 415 344 +7,8%
Przychody* 5 611 5 114 +9,7% 20 288 17 217 +17,8%
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT)* 855 670 +27,6% 3 138 1 897 +65,4%
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) – skorygowany* 809 501 +61,5% 3 063 1 927 +59,0%
Rentowność sprzedaży w % 15,2 13,1 +2,1 p.p. 15,5 11,0 +4,5 p.p.
Rentowność sprzedaży w % – skorygowana 14,4 9,8 +4,6 p.p 15,1 11,2 +3,9 p.p.
Przepływy pieniężne przed odliczeniem odsetek i podatków (CFBIT)* 650 665 -2,3 % 2 817 1 731 +62,7%
Przepływy pieniężne przed odliczeniem odsetek i podatków (CFBIT) – skorygowane* 714 741 -3,6% 3 018 2 040 +47,9%
Współczynnik konwersji gotówki – skorygowany* 0,9 1,5 1,0 1,1
* w mln euro  

Dywizja Mercedes-Benz Mobility odnotowała 7-procentowy wzrost w obszarze nowej działalności biznesowej – do 62,0 mld euro (2022: 58,0 mld euro), i to w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym z ponadprzeciętnymi współczynnikami penetracji finansowanych lub leasingowanych pojazdów elektrycznych. Całkowity portfel w 2023 r. wzrósł do 135,0 mld euro (2022: 132,4 mld euro). Na wyniki wpłynęła niższa marża portfela, wynikająca z wyższych stóp refinansowania i wzmożonej konkurencji w sektorze usług finansowych.

W rezultacie skorygowany zysk przed odliczeniem podatków i odsetek wyniósł 1,7 mld euro (2022: 2,4 mld euro). Wpłynęły na niego również wydatki na tworzenie infrastruktury ładowania. Kontynuowano globalny rozwój działalności w tym zakresie, otwierając stacje z punktami ładowania o wysokiej mocy w Niemczech, USA i Chinach. W efekcie skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego wyniosła 12,3% (2022 r.: 16,8%).

Mercedes-Benz Mobility IV kw.
2023 r.
IV kw.
2022 r.
Zmiana
w %
Cały
2023 r.
Cały
2022 r.
Zmiana
w %
Przychody* 7 012 6 858 +2,2% 26 718 26 954 -0,9%
Nowa działalność* 16 715 15 121 +10,5% 62 014 58 031 +6,9%
Wolumen umów (31 grudnia)* 135 027 132 379 +2,0% 135 027 132 379** +2,0%
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT)* 228 494 -53,8% 1 302 2 428 -46,4%
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) – skorygowany* 345 494 -30,2% 1 695 2 428 -30,2%
Stopa zwrotu z kapitału własnego w % 6,8 14,0 -7,2 p.p. 9,5 16,8 -7,3 p.p.
Stopa zwrotu z kapitału własnego w % – skorygowana 10,3 14,0 -3,7 p.p. 12,3 16,8 -4,5 p.p.
* w mln euro; ** dane na koniec 2022 r.  

Dywidenda

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 8 maja 2024 r. zarząd i rada nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 5,30 euro na akcję (2022: 5,20 euro). Propozycja ta odzwierciedla również efekt wzrostu zysku na akcję (EPS) wynikający z obecnego programu skupu akcji własnych.

Polityka wykupu akcji

Mercedes-Benz podjął decyzję o wdrożeniu nowej polityki wykupów. Wszelkie dostępne przyszłe wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej (po potencjalnych fuzjach i przejęciach na małą skalę) przekraczające wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie ok. 40% dochodu grupy netto zostaną wykorzystane na finansowanie wykupu akcji własnych w celu umorzenia akcji.

W tym kontekście Mercedes-Benz ogłosił także dodatkowy program skupu akcji własnych, mający na celu odkupienie na giełdzie akcji własnych o wartości do 3 mld euro (bez kosztów dodatkowych). Następnie nabyte akcje zostaną umorzone.

Wykup nastąpi na podstawie zezwolenia zwyczajnego walnego zgromadzenia Mercedes-Benz Group AG z dnia 8 lipca 2020 r., zezwalającego zarządowi na nabycie, za zgodą rady nadzorczej, udziałów własnych do maksymalnie 10% kapitału zakładowego, do 7 lipca 2025 r. Skup rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu trwającego programu skupu akcji ogłoszonego 16 lutego 2023 r. i ma zakończyć się przed wygaśnięciem aktualnego pełnomocnictwa zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Firma zamierza wystąpić o odnowienie zezwolenia na odkup akcji własnych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w 2025 r., w celu kontynuacji skupu zgodnie ze swoją polityką w tym zakresie. Polityka ta ma na celu systematyczne zwiększanie zysku na akcję (EPS) i dywidendy na akcję (DPS) w ciągu najbliższych lat. W przypadku każdego programu odkupu akcji firma zachowa elastyczność w jego realizacji w przypadku nieoczekiwanych zmian sytuacji na rynku.

Perspektywy

Sytuacja gospodarcza i rynki motoryzacyjne w dalszym ciągu charakteryzują się wyjątkowym stopniem niepewności. Nieoczekiwane zmiany mogą w szczególności wynikać z wydarzeń geopolitycznych oraz polityki handlowej. Należą do nich: obecny konflikt na Bliskim Wschodzie, wojna rosyjsko-ukraińska i inne kryzysy regionalne. Inne potencjalne niepewności obejmują zaostrzenie napięć między Chinami a Stanami Zjednoczonymi oraz pogorszenie stosunków politycznych między Unią Europejską a Chinami. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostają dalsze zakłócenia w łańcuchu dostaw, a w szczególności wąskie gardła w dostępności kluczowych komponentów. Mogą one mieć wpływ na łańcuchy dostaw oraz kształtowanie się cen surowców i energii. Dodatkowy wpływ na światową gospodarkę i rynki motoryzacyjne mogą mieć: wyższe od oczekiwań inflacja i stopy procentowe, potencjalne zakłócenia na rynkach finansowych oraz jeszcze wyraźniejsze spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Od 2024 r. Mercedes-Benz wprowadzi nowe wytyczne w zakresie kluczowych wskaźników, dotyczące udziału pojazdów xEV w sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych. Zastąpi to obecne wskaźniki dotyczące emisji CO₂ dla floty nowych samochodów w Europie, odzwierciedlając globalne działania Mercedes-Benz Group.

Wytyczne dotyczące sprzedaży: w 2024 r. firma spodziewa się sprzedaży jednostkowej Mercedes-Benz Cars na poziomie z roku poprzedniego, pomimo zmniejszania się obecnych wąskich gardeł w obszarze dostaw. Jednak pewne kwestie wciąż pozostają aktualne i będą miały wpływ na tegoroczną sprzedaż. Potrwa to prawdopodobnie przez całą pierwszą połowę roku i w szczególności wpłynie na sprzedaż w pierwszym kwartale, która to ma być niższa od poziomu z poprzedniego roku.

Oczekuje się, że udział pojazdów xEV utrzyma się na poziomie około 19–21% sprzedaży nowych samochodów.

Oczekuje się, że skorygowana rentowność sprzedaży w wymagającym środowisku, przy stałych wolumenach i utrzymującym się wysokim udziale sprzedaży pojazdów najwyższej klasy, wyniesie solidne 10–12%. Mercedes-Benz Cars będzie dążyć do obrony i utrzymania cen na poziomie z 2023 r. Oczekuje się, że sprzedaż samochodów używanych w wartościach bezwzględnych utrzyma się na zdrowym, dodatnim poziomie, jednak nieco poniżej wyników 2023 r. Firma spodziewa się mniejszych niekorzystnych zmian w zakresie kursów walut, a wydatki na badania i rozwój pozostaną na niezmienionym poziomie. Znacznie wyższe będą inwestycje w środki trwałe, głównie za sprawą platformy MMA. Widoczne są pewne istotne niekorzystne zmiany w kosztach surowców i oczekuje się dalszych niekorzystnych zmian w kosztach związanych z łańcuchem dostaw. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o koszty materiałów, w 2024 r. spodziewany jest niewielki wzrost tych kosztów. Oczekuje się, że średnioterminowy cel ograniczenia inwestycji (B+R oraz PP&E) o 20% w porównaniu z poziomem z 2019 r. zostanie osiągnięty w drugiej połowie dekady, dzięki przyspieszeniu realizacji planu produktów BEV wraz z MB.EA.

Przedział dla skorygowanego współczynnika konwersji gotówki (CCR) dla Mercedes-Benz Cars nadal plasuje się na poziomie 0,8–1,0.

Oczekuje się, że całkowita sprzedaż Mercedes-Benz Vans spadnie w drugiej połowie 2024 r., a w całym 2024 r. będzie nieco niższa – ze względu na dobry pierwszy kwartał. Firma spodziewa się, że udział xEV-ów wyniesie od 6% do 8%. Na początku 2024 r. w sprzedaży będzie dostępny nowy eSprinter.

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wydatki na badania i rozwój będą wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym – ze względu na inwestycje w specjalną architekturę dla modeli elektrycznych o nazwie VAN.EA.

Skorygowana rentowność sprzedaży ma kształtować się w przedziale 12%–14%. Spodziewany jest solidny rozwój w obszarze cen netto i miksu produktów, a skorygowany współczynnik konwersji gotówki dla samochodów dostawczych Mercedes-Benz będzie kształtować się na poziomie od 0,6 do 0,8.

Wolumen portfela Mercedes-Benz Mobility ma utrzymać się na tym samym poziomie co w 2023 r., przy nieznacznie pozytywnym rozwoju nowych transakcji. Skorygowana stopa zwrotu z kapitału własnego ma kształtować się w przedziale 10%–12%. W pierwszej połowie 2024 r. marża odsetkowa pozostanie pod presją. Pogarszająca się marża akwizycji zaczęła się poprawiać, choć potrzeba czasu, aby przełożyło się to na portfel. W pierwszym kwartale Mercedes-Benz Mobility spodziewa się marży poniżej korytarza całorocznych wytycznych.

Mercedes-Benz Group zakłada, że przychody grupy w 2024 r. utrzymają się na poziomie z poprzedniego roku. Oczekuje się, że we wciąż trudnym otoczeniu rynkowym EBIT grupy będzie nieco niższy od poziomu z poprzedniego roku, co wynika z wytycznych dywizji. Wolne przepływy pieniężne grupy w sektorze przemysłowym mają kształtować się nieco poniżej bardzo wysokich poziomów z 2023 r., ze względu na niższy EBIT w segmencie samochodów osobowych i dostawczych oraz niższy współczynnik konwersji gotówki w segmencie aut dostawczych.

Strategiczne priorytety

Mercedes-Benz będzie w dalszym ciągu koncentrować się na obietnicy swojej marki: budowaniu najbardziej pożądanych samochodów na świecie. Pozostanie przy tym strategicznie skoncentrowany i elastyczny taktycznie, podejmując niezbędne kroki, aby przejść na napędy wyłącznie elektryczne. Tempo transformacji będą wyznaczać klienci i warunki rynkowe. Firma planuje być w stanie zaspokoić różne potrzeby klientów
– niezależnie od tego, czy będzie to napęd w pełni elektryczny, czy zelektryfikowany silnik spalinowy – aż po lata 30. XX wieku.

Producent luksusowych samochodów ze Stuttgartu spodziewa się, że w drugiej połowie dekady sprzedaż modeli xEV osiągnie nawet 50% udziału w całkowitym wolumenie sprzedaży. Fabryki są dostosowywane do popytu, tak aby uchwycić punkt zwrotny w epoce napędów całkowicie elektrycznych. Mercedes-Benz wyznaczył już odpowiedni kurs, opracowując szereg nowych platform konstrukcyjnych. Punktem wyjścia będzie przyszły rok i premiera zupełnie nowego, w pełni elektrycznego CLA. Nadchodzące modele wyznaczą rynkowe standardy dzięki poprawie efektywności i skróceniu czasu ładowania; co więcej, firma wierzy, że w ciągu kilku najbliższych lat koszt baterii w przeliczeniu na kilowatogodzinę może zostać obniżony o ponad 30% – za sprawą zoptymalizowanej konstrukcji ogniw i modułów, lepszej integracji konstrukcyjnej pojazdów, dalszego rozwoju chemii ogniw (np. NMC, nowa generacja LFP), aktualizacji ogniw w trakcie cyklu życia oraz umów w zakresie ciągłych udoskonaleń podpisywanych z dostawcami.

Jeśli chodzi o obszar cyfrowy, oczekuje się, że ważnym kamieniem milowym w dziedzinie samochodowego oprogramowania stanie się należący do firmy system operacyjny MB.OS. Co więcej, Mercedes-Benz będzie w dalszym ciągu pionierem postępu w dziedzinie zautomatyzowanej jazdy. Firma zamierza również kontynuować optymalizację swojego zasięgu przemysłowego oraz bazy kosztowej, np. dążąc do uzyskania strukturalnie niższych kosztów materiałów – w ścisłej współpracy ze swoimi dostawcami.

Wdrażając tę strategię, Mercedes-Benz spodziewa się dostarczać esencję swojej marki: unikalne połączenie ikonicznego luksusu i wiodących technologii.