Wydajność produkcyjna polskiej branży meblarskiej

0

Zgodnie z prognozami firmy analitycznej B+R Studio, wartość eksportu polskich mebli w 2014 roku wyniesie 7,3 mld euro. Systematycznie zwiększające się inwestycje koncernów meblarskich to duże wyzwanie dla polskich fabryk, od których wydajności zależy rozwój tej gałęzi przetwórstwa przemysłowego.

Polska plasuje się w światowej czołówce producentów mebli, będąc jednocześnie pierwszym eksporterem w Europie. Potencjał rynku meblarskiego kreują światowe koncerny zlecające polskim fabrykom wytwórstwo znacznej części całej, globalnej produkcji. Dynamiczny rozwój tej branży to szansa dla rodzimej gospodarki (sektor stanowi ok. 2 proc. polskiego PKB), ale także wyzwanie – zapewnienia poziomu produkcyjnego oczekiwanego przez inwestorów, szczególnie zagranicznych, którzy stanowią 80% tego rynku. Zagrożeń mikroekonomicznych i technologicznych, z którymi borykają się producenci, nie brakuje.

Czynniki ograniczające wydajność fabryk branży meblarskiej

 • Zbyt niskie możliwości produkcyjne w stosunku do zapotrzebowania rynku
 • Brak instrumentów niezbędnych do optymalnego zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Brak narzędzi technologicznych zwiększających wydajność pracy maszyn produkcyjnych
 • Brak spójności pomiędzy parametrami wydajnościowymi maszyn a jakościowymi wytwarzanych wyrobów
 • Niska świadomość potrzeby wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych optymalizujących procesy produkcyjne
 • Problemy techniczne i technologiczne przy implementacji nowych rozwiązań systemowych

Czynniki te wydają się być głównymi barierami, które ograniczają możliwości rozwojowe fabryk działających w branży meblarskiej. W ich pokonaniu pomaga dzisiejsza technologia, a w szczególności – inteligentna infrastruktura informatyczna, której celem jest optymalizacja produkcji w zgodzie z koncepcją Lean Manufacturing. Rozwiązaniem problemów uniemożliwiających prowadzenie wydajnych procesów wytwórczych jest skrócenie czasu produkcji przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych tworzonych towarów. Jak tego dokonać?

Odpowiedzią jest efektywne wykorzystanie informacji dotyczących planowanych i nieplanowanych zdarzeń na maszynach – mówiących o przestojach, wydłużonych cyklach pracy, poziomie strat w zadanym czasie eksploatacyjnym etc. Taką wiedzę dają dane uzyskiwane z systemu służącego do opomiarowania maszyn produkcyjnych. Wdrożenie tak innowacyjnego systemu gwarantuje poprawę wydajności maszyn oraz jakości produkowanych wyrobów zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing.

Czytaj również:  Włoski koncern Leonardo chce ściślej współpracować z polskim przemysłem obronnym. Możliwe partnerstwo przy produkcji najnowocześniejszych śmigłowców w Europie

Przeanalizujmy przykład fabryki realizującej zlecenia na rzecz szwedzkiego koncernu działającego w branży meblarskiej. Jakie potrzeby wykazuje? Z obserwacji QSG S.A. to przede wszystkim konieczność:

 • ograniczenia kosztów utraconych korzyści wynikających z planowanych przerw,
 • organizacji przerw planowanych, zaburzających ciągłość pracy maszyn produkcyjnych,
 • optymalizacji czasów przezbrojeń dopasowanych do zmiennego zapotrzebowania klienta,
 • uzyskania wiedzy technologicznej pozwalającej na dopasowanie czasu trwania cykli produkcyjnych,
 • dostarczenia rozwiązań systemowych wpływających na wydajność i optymalizację procesów wytwórczych.