Wyniki finansowe Grupy Budimex po I półroczu 2019

analizy raporty

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 1 poł. 2019 roku o 10% osiągając poziom 43,1 mld złotych. Miesięczny odczyt dynamiki rynku w czerwcu był jednak znacznie niższy, co jest negatywnym sygnałem i może oznaczać spowolnienie w zamówieniach i kumulację prac w kolejnych okresachWyniki finansowe Grupy Budimex po I półroczu 2019

 • Trudna sytuacja rynkowa przekłada się na istotne pogorszenie kondycji finansowej dużych podmiotów, które realizują największe zlecenia, w dużej mierze bazując na usługach podwykonawczych
 • Część generalnych wykonawców zaczyna sygnalizować problemy z płynnością finansową, pojawiają się pierwsze wnioski o ogłoszenie upadłości dużych podmiotów
 • W ostatnich miesiącach rozwiązane zostały liczne kontrakty infrastrukturalne, m.in. na odcinki dróg ekspresowych S5, S61, S7, S3 czy na odcinek autostrady A1

Wyniki Grupy Budimex:Wyniki finansowe Grupy Budimex po I półroczu 2019 4

 • Sprzedaż Grupy w 1 poł. 2019 roku była zbliżona do poziomu z 1 poł. 2018 roku i osiągnęła poziom 3,25 mld złotych
 • Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 3,3%
 • Segment budowlany pozostaje pod presją inflacji kosztowej, rentowność zysku brutto spadła do 1,7% (w porównaniu do 3,6% w 1 poł. 2018 roku)
 • Segment deweloperski osiągnął bardzo dobrą rentowność zysku brutto na poziomie 17,6% poprawiając tym samym wynik z 1 poł. 2018 roku kiedy rentowność wyniosła 14,3%

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:Wyniki finansowe Grupy Budimex po I półroczu 2019 2

 • W pierwszym półroczu 2019 roku odnotowaliśmy typowy dla tego okresu spadek salda gotówki netto do poziomu 264 mln złotych
 • Saldo gotówki netto spadło m.in. w wyniku wypłaty dywidendy w wysokości 161 mln złotych oraz sezonowego wzrostu zaangażowania kapitału obrotowego w części budowlanej
 • Ciągle obserwujemy opóźnienia po stronie inwestorów w procesie akceptacji i fakturowania wykonanych robót
 • Jednocześnie coraz trudniejsza sytuacja płynnościowa w branży wymaga utrzymania polityki finansowania podwykonawców poprzez wcześniejsze płatności oraz akceptację częstszego fakturowania zrealizowanych prac

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:Wyniki finansowe Grupy Budimex po I półroczu 2019 3

 • Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 3% osiągając dynamikę nieco niższą niż branża – koncentrujemy się na budowie rentownego portfela zamówień
 • Rentowność zysku brutto części budowlanejspadła do poziomu 1,7% w porównaniu do 3,6% w 1 poł. 2018 roku
 • Z uwagi na czynniki zewnętrzne niezależne od Spółki przewidujemy wydłużony okres realizacji spalarni odpadów w Wilnie oraz pogorszenie wyniku finansowego na tym kontrakcie. Prowadzimy rozmowy z Zamawiającym i Konsorcjantem odnośnie dalszej realizacji kontraktu
 • Portfel zamówień Grupy Budimex osiągnął rekordowy poziom 11,1 mld złotych, głównie dzięki nowym zleceniom w segmencie kolejowym
 • W lipcu podpisaliśmy umowę na kontynuację prac na odcinku autostrady A1 oraz budowę gazociągu dla Gaz-System. W ostatnim czasie pozyskaliśmy również nowych strategicznych klientów jak JSW, Tauron i PGNiG

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:

 • Klienci Budimex Nieruchomości w 1 poł. 2019 roku podpisali 947 aktów notarialnych
 • Rozszerzenie oferty w ostatnich miesiącach pozwoliło na osiągnięcie przedsprzedaży na poziomie 731 mieszkań
 • Przychody segmentu deweloperskiego spadły o 5% i wyniosły 313 milionów złotych a zysk brutto 55 milionów złotych przy wysokiej rentowności 17,6%
 • Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to prawie 2 tysiące mieszkań w 5 lokalizacjach

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…

 • Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna a rekordowy poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów
 • Średnia rentowność portfela jest relatywnie dobra jednak ciągle odczuwamy efekty kończenia trudnych kontraktów podpisanych 2-3 lata temu. Waloryzacja kontraktów w ograniczonym zakresie wdrożona została w nowych projektach GDDKiA oraz PKP PLK brak jest natomiast tego typu rozwiązań w zamówieniach samorządowych. Na dzisiaj nie możemy ocenić jak nowe mechanizmy indeksacji będą działać w praktyce
 • Otoczenie rynkowe pozostaje trudne, w szczególności w zakresie dostępności i utrzymania kadry oraz cen materiałów i podwykonawców. Widoczne jest również pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży
 • Zakończyliśmy negocjacje nabycia 51% udziałów w FBSerwis. Na początku lipca transakcja została sfinalizowana i począwszy od tej daty Grupa Budimex rozpocznie konsolidację wyników Grupy FBSerwis. Jest to strategiczna i długoterminowa inwestycja, która dywersyfikuje biznes Grupy Budimex