Wyniki finansowe Grupy Kuehne+Nagel za pierwsze półrocze 2021 r.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG
Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG
  • Pomyślne spełnienie wymagań serwisowych w świetle ograniczonych i trudnych do zaplanowania łańcuchów dostaw
  • Koncentracja na rozwiązaniach dla branży farmaceutycznej i e-commerce
  • Rosnący na całym świecie popyt na wszystkie rodzaje transportu
H1
2021
H1 2020 Δ Q2 2021 Q2 2020 Δ
Obrót netto 13,273 9,808 35% 7,241 4,896 48%
Zysk brutto 4,327 3,65 19% 2,308 1,772 30%
Wynik operacyjny (EBITDA) 1,398 799 75% 787 421 87%
EBIT 1,036 419 147% 605 235 157%
Zysk za okres 764 309 147% 446 170 162%

Gospodarka światowa, która w pierwszej połowie 2021 r. nadal się ożywiała, spowodowała silny popyt na usługi logistyczne. W takich warunkach Grupa Kuehne+Nagel osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe – wszystkie jednostki biznesowe były w stanie znacznie przekroczyć przychody w porównaniu z poprzednim rokiem. Obroty netto Grupy za pierwsze 6 miesięcy wyniosły 13,3 miliarda CHF i były o 35% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIT wzrósł ponad dwukrotnie do 1,0 mld CHF.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG, komentuje: „W tym roku mamy do czynienia z wyjątkowo wysokim popytem konsumpcyjnym, a jednocześnie z ograniczoną przewidywalnością dostaw. Wysiłki naszych pracowników, pomyślnie wdrożona strategia i elastyczne rozwiązania logistyczne po raz kolejny doprowadziły do spełnienia wysokich wymagań naszych klientów w wymagającym środowisku rynkowym. Spodziewamy się, że popyt pozostanie silny i z ufnością oczekujemy na dalszy pozytywny rozwój”.

Logistyka morska


CHF mln
H1
2021
H1 2020 Δ Q2 2021 Q2 2020 Δ
Obrót netto 5,242 3,386 55% 2,849 1,662 71%
Zysk brutto 1,08 673 61% 598 329 82%
EBIT 504 167 202% 298 88 239%

W II kwartale 2021 roku w logistyce morskiej utrzymała się tendencja do przewozów produktów o wyższej wartości, co wraz z ograniczoną pojemnością kontenerów i zmniejszoną produktywnością wymagało wysokiego poziomu intensywności usług.

Przy 2,2 mln TEU w pierwszej połowie 2021 r. wolumeny kontenerów wzrosły o 3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Obroty netto jednostki wyniosły 5,2 mld CHF, a EBIT 504 mln CHF. Konwersja ponownie osiągnęła nowy rekordowy poziom, wynoszący 46,7%.

Szczególnie cenna dla klientów Kuehne+Nagel okazała się platforma internetowa seaexplorer, która przedstawia aktualne informacje o sytuacji transportowej.

Logistyka lotnicza


CHF mln
H1
2021
H1 2020 Δ Q2 2021 Q2 2020 Δ
Obrót netto 3,976 2,46 62% 2,326 1,369 70%
Zysk brutto 959 642 49% 557 335 66%
EBIT 406 181 124% 243 110 121%

Pomimo globalnych ograniczeń przepustowości, w pierwszej połowie 2021 r. logistyka lotnicza odnotowała znaczny wzrost wolumenu za sprawą elastycznych rozwiązań dla klientów, takim jak kombinowany transport morski i lotniczy. Jednostka biznesowa ponownie odnotowała silny wzrost udziału w rynku. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania transportowe dla produktów farmaceutycznych i podstawowych, a także e-commerce.

Od maja do ogólnego wyniku przyczyniła się również pierwsza konsolidacja z firmą Apex, jednym z wiodących spedytorów w Azji. Kuehne+Nagel i Apex wspólnie oferują swoim klientom atrakcyjną ofertę w konkurencyjnej azjatyckiej branży logistycznej, szczególnie w obszarze e-commerce, high-tech i e-mobility.

Przewozy lotnicze w pierwszej połowie 2021 r. wzrosły o 44% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosły 988 tys. ton. Obroty netto wyniosły 4,0 mld CHF, a EBIT 406 mln CHF. Współczynnik konwersji wyniósł 42,3%.

Zapotrzebowanie na rozwiązania przyjazne dla środowiska, takie jak zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), gwałtownie wzrosło w tym okresie. W odpowiedzi Kuehne+Nagel nawiązało współpracę z American Airlines, IAG Cargo (British Airways) i Air France-KLM Martinair Cargo.

Logistyka drogowa


CHF mln
H1
2021
H1 2020 Δ Q2 2021 Q2 2020 Δ
Obrót netto 1,809 1,584 14% 939 721 30%
Zysk brutto 630 538 17% 326 257 27%
EBIT 54 26 108% 30 9 233%

W drogowej jednostce biznesowej pierwsze półrocze 2021 roku charakteryzowało się znacznym wzrostem liczby przesyłek, maksymalizującym wykorzystanie sieci. Kuehne+Nagel nadal przyjmowało rosnącą liczbę zamówień klientów w europejskich sieciach drobnicowych, bez wpływu na jakość ich realizacji.

Obroty netto jednostki biznesowej w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły 1,8 miliarda CHF, a EBIT wzrósł ponad dwukrotnie do 54 milionów CHF w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Cyfrowa platforma do odprawy celnej „Your Easy Brexit Solution” –pierwotnie zaprojektowana na potrzeby Brexitu – została wdrożona w drugim kwartale 2021 r. i z uwagi na jej sukces jest teraz dostępna do zarządzania odprawą celną na całym świecie. W regionie Azji i Pacyfiku rezerwacje cyfrowe za pośrednictwem eTrucknow odnotowały silny wzrost; platforma jest już dostępna w 18 krajach na całym świecie.

Logistyka kontraktowa


CHF mln
H1
2021
H1
2020
Δ Q2 2021 Q2 2020 Δ
Obrót netto 2,246 2,378 -6% 1,127 1,144 -2%
Zysk brutto 1,658 1,797 -8% 827 851 -3%
EBIT 72 45 60% 34 28 21%

W pierwszej połowie 2021 roku logistyka kontraktowa zdołała rozwinąć swoją działalność dzięki specjalistycznym rozwiązaniom dla branży farmaceutycznej i e-commerce. Te dwa segmenty odpowiadały za około 80% nowych kontraktów.

Ze względu na zbycie części portfela logistyki kontraktowej w Wielkiej Brytanii w styczniu 2021 r. obroty netto w wysokości 2,2 mld CHF w pierwszej połowie 2021 r. były nieco niższe niż w roku poprzednim. EBIT poprawił się o 60% do 72 mln CHF.

W pierwszej połowie roku zespoły logistyki kontraktowej otworzyły kilka wysoce zautomatyzowanych obiektów, w tym nowe centra dystrybucyjne dla półprzewodników i dóbr konsumpcyjnych.

Komentarz

Dr Joerg Wolle, Prezes Zarządu Kuehne + Nagel International AG, mówi: „Kuehne+Nagel zamknęło drugi kwartał 2021 roku absolutnym rekordem. Odzwierciedla to właściwe podejście do strategii, którą obraliśmy i podjęte w ostatnich latach inicjatywy, a także nasze wczesne i pomyślne dążenie do cyfrowego przywództwa. W tych wyjątkowych czasach nasza firma stawia na przedsiębiorczą wizję i wysoce zmotywowany zespół. Co równie ważne, nasza ukierunkowana ekspansja w Azji coraz bardziej się opłaca”.