Wyniki finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2012 rok

0

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2012 roku wypracowała 988,1 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 8 821,0 mln zł. Na inwestycje służące zapewnieniu wzrostu produkcji w okresie długoterminowym przeznaczono 1 816,7 mln zł.

Spółka, mimo drastycznego spadku cen węgla i koksu w 2012 roku w stosunku do rekordowego 2011 roku, odnotowała dobry wynik finansowy. Na ten wynik złożyło się utrzymanie produkcji węgla i koksu na stosunkowo wysokim poziomie oraz aktywna polityka handlowa i pozyskanie nowych odbiorców, głównie poza dotychczasowymi rynkami. Pozytywny wynik wypracowano w warunkach systematycznego pogarszania się sytuacji na rynku stalowym w Europie i w realiach spowolnienia gospodarczego, jakie dotknęło szczególnie nasz kontynent.

– Inwestycje, efektywność w działaniu i konsekwencja w realizacji strategii – to charakteryzowało spółkę w 2012 roku. Dla nas był to bardzo trudny i wymagający szczególnej aktywności czas zmagania się z realiami kryzysu gospodarki europejskiej i problemami sektora stalowego. Mimo dramatycznego spadku cen węgla koksowego i koksu wypracowaliśmy zdecydowanie dobry wynik i przekroczyliśmy zapowiadany poziom wydobycia – mówi Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW S.A. I dodaje – Początek tego roku przynosi pewnie sygnały ożywienia, więcej sprzedajemy i systematycznie redukujemy zapasy. Ale bardzo uważnie obserwujemy rynek i wahania cen, aby móc odpowiednio zareagować. Tak jak 2012 rok, tak i 2013 na pewno nie powtórzy wyników z rekordowego 2011 roku. Wtedy polskie górnictwo, ze względu na rekordowe ceny węgla i koksu, wypracowało także rekordowe zyski.

Produkcja węgla w Grupie wyniosła w 2012 roku 13 462,4 tys. ton. To o 6,8% więcej niż w 2011 roku, kiedy produkcja wyniosła 12 610 tys. ton. Łączne przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych po czterech kwartałach 2012 roku osiągnęły poziom 4 134,9 mln zł i były niższe o 16,4% niż uzyskane w analogicznym okresie 2011 roku. Do odbiorców zewnętrznych trafiło 8 196,9 tys. ton węgla, o 2,6% mniej niż w 2011 roku, kiedy kupili oni 8 418,4 tys. ton. Natomiast do odbiorców w Grupie Kapitałowej trafiło w 2012 roku 4 476,1 tys. ton, o 11,3% więcej niż w 2011 roku, kiedy kupili oni 4021,5 tys. ton.

W porównaniu do czterech kwartałów 2011 roku, produkcja koksu w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wzrosła o 23,5%, bez wliczania produkcji KKZ i WZK. Sprzedaż liczona w tonach w tym samym okresie wzrosła o 24,2% (bez wliczania sprzedaży KKZ i WZK). Przychody ze sprzedaży koksu do odbiorców zewnętrznych w tym samym ujęciu w 2012 roku wyniosły 4 307,9 mln zł i były wyższe o 2,1% niż w 2011 roku (bez wliczania sprzedaży KKZ i WZK).

Grupa w 2012 roku zwiększyła nakłady na inwestycje, szczególnie dotyczące zapewnienia wydobycia węgla z nowych pokładów i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracujących pod ziemią górników. Na inwestycje wydano prawie 1 816,7 mln zł. To wzrost o 22,9% w porównaniu do 2011 roku, kiedy poziom nakładów wyniósł 1 478,6 mln zł.