Wyniki finansowe Nestlé S.A. po trzech kwartałach 2017 roku

0
Nestle SA

Dziewięć pierwszych miesięcy 2017 roku Nestlé S.A. zamyka na poziomie 2,6% wzrostu organicznego oraz 1,8% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego (RIG). W perspektywie całorocznej wzrost organiczny powinien być zbliżony do poziomu z okresu dziewięciu miesięcy.

Sprzedaż  na poziomie 65,3 mld CHF, spadek o 0,4% (analogicznie w 2016 roku 65,5 mld CHF). Spadek jest głównie wynikiem nieuwzględniania w sprzedaży kategorii Lodów po utworzenia joint venture Froneri oraz ujemnego efektu walutowego na poziomie 0.4%.

  • Firma zanotowała 2,6% wzrostu organicznego, 1,8% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego (RIG) oraz 0,8% wzrostu  związanego z podwyżką cen.
  • Na rozwiniętych rynkach zanotowano wzrost organiczny na poziomie 0.8%, na rynkach rozwijających się 5.1%.
  • Perspektywa całoroczna przewiduje wzrost organiczny zbliżony do poziomu z okresu dziewięciu miesięcy. Prognozuje się poprawę zysku operacyjnego bez uwzględniania kosztów jednorazowych na 2017 rok
    o co najmniej 20 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego. Inicjatywy w obszarze oszczędności w kosztach strukturalnych rosną szybciej niż zakładano, oscylując między 400–500 mln CHF. W rezultacie zysk operacyjny zmniejszy się o około 40-60 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego. Firma przewiduje wzrost zysku na akcję oraz wzrost efektywności kapitałowej.