Wyniki finansowe Unidevelopment SA za I-II kw. 2022 r.

Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA
Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA

W I pół. br. spółka dyskontowała w wynikach finansowych sprzedaż mieszkań z 2021 r., co przełożyło się na skokowy wzrost przychodów i osiągnięte dwucyfrowe marże. Pomimo słabszej koniunktury w branży – widzimy obecnie zainteresowanie naszą ofertą i realizujemy projekty zgodnie z planami, podsumowuje Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA. Wyniki finansowe Unidevelopment pokazują, że spółka jest dobrze przygotowana na bieżącą sytuację w branży. Obecna wielkość i struktura oferty jest dostosowana do realiów rynku, a posiadany bank ziemi pozwala na dalszy organiczny rozwój w kolejnych latach, dodaje Prezes Gościcki.

w mln zł – wyniki skonsolidowane I-II KW. 2021 r. I-II KW. 2022 r.
Przychody ze sprzedaży 57,5 190,1
EBIT 4,3 48,6
Marża EBIT 7,4% 25,5%
EBITDA 4,8 50,1
Marża EBITDA 8,4% 26,4%
Zysk netto 8,5 40,0
Gotówka na koniec okresu 91,5 85,5

   

WYNIKI FINANSOWE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI – POCHODNA ATRAKCYJNYCH PROJEKTÓW I DOBREJ SPRZEDAŻY

Po rekordowych wynikach w I kw. br., w II kw. 2022 r. spółka zamknęła I pół. 230,8% wzrostem rdr, co dało 190,1 mln zł przychodów. W omawianym okresie Grupa Unidevelopment realizowała kolejne projekty w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Radomiu. Całkowita liczba wydanych lokali mieszkalnych wyniosła 336 tj. 37,7% wzrostu rdr.

Marża brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 33,5% wobec 15,5% w analogicznym okresie 2021 r. EBITDA grupy wyniosła 50,1 mln zł wobec 4,8 mln zł w 2021 r. Skonsolidowany EBIT rdr wzrósł ponad dziesięciokrotnie i osiągnął poziom 48,6 mln zł. Marża EBIT wyniosła 25,5%, tj. wzrost o 18,1 pkt. proc. rdr. Zysk netto Grupy wzrósł do 40,0 mln zł, tj. 371,1% wzrostu rdr. Koszty Grupy w omawianym okresie pozostały pod kontrolą, co także wpłynęło na wzrost rentowności.

Dzięki współpracy w Grupie UNIBEP, w omawianym okresie wszystkie projekty były realizowane zgodnie z harmonogramem, przy utrzymaniu zakładanej rentowności, pomimo istotnego wzrostu cen materiałów budowlanych. W celu utrzymania efektu synergii w grupie, spółka zakłada dalsze utrzymanie ścisłej kontroli kosztowej oraz gotówkowej firmy i realizowanych projektów. Na koniec I pół. br. grupa dysponowała gotówką w wysokości 85,5 mln zł.

RYNEK DLA DOJRZAŁYCH – WIELKOŚĆ I STRUKTURA BIEŻĄCEJ OFERTY DOSTOSOWANA DO KONIUNKTURY W BRANŻY

Spółka obserwuje zainteresowanie ofertą swoich mieszkań, pomimo barier finansowych związanych z inflacją i rosnącym kosztem kredytu dla klienta. Sprzedaż deweloperska w I pół. br. wyniosła 208 mieszkań, tj. spadek 63,3% rdr. Jest to pochodna, między innymi, harmonogramu realizowanych inwestycji i dostępnej oferty.

W omawianym okresie spółka planowo rozpoczęła sprzedaż kolejnych inwestycji, w tym
w Warszawie – Pauza Ochota, Sadyba Spot; w Gdańsku – Kusocińskiego; w Radomiu – Idea Venus i Idea Ogrody oraz III etapu Fama Jeżyce w Poznaniu, co przekłada się na portfel 829 mieszkań. W ocenie Zarządu obecna oferta sprzedażowa jest dostosowywana do bieżącej sytuacji w branży i potencjalnego dalszego osłabienia koniunktury na rynku.

W banku ziemi Unidevelopment ma obecnie około 5200 mieszkań i lokali usługowych. W I pół. br. spółka powiększyła bazę gruntów o dwie atrakcyjne lokalizacje na wymagającym rynku warszawskim, tj. inwestycje na Pradze Południe i Białołęce. W ocenie Zarządu bieżący portfel gruntów gwarantuje zrównoważony rozwój spółki w kolejnych latach i stwarza przestrzeń do realizacji kolejnych projektów. Zarząd nie wyklucza stabilizacji cen na rynku w kolejnych okresach. Wraz z urealnieniem wartości transakcyjnych gruntów spółka bierze pod uwagę możliwość dalszych działań mających na celu zabezpieczanie nowych lokalizacji pod inwestycje. Bieżąca sytuacja gotówkowa i dostęp do finansowania umożliwiają takie działania.