Wyniki MCI Management SA za 2010 r.

analiza seo

MCI osiągnęła po raz kolejny, znaczący wzrost skonsolidowanego rocznego zysku netto do poziomu 156,1 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów wzrosła do 635 mln zł. MCI nadal utrzymuje wysoką stopę zwrotu ze swoich inwestycji – w okresie ostatnich 12 lat średnia roczna stopa zwrotu netto (IRR) z całego portfela zarządzanego przez MCI wyniosła ponad 24%.

„Zrealizowaliśmy skonsolidowany zysk netto za rok 2010 wyższy o ponad 251% od zysku netto w roku 2009 (44,4 mln zł), co jest efektem dynamicznego wzrostu wartości aktywów posiadanych przez MCI, spowodowanego poprawą sytuacji i wyników spółek portfelowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych i posiadanych przez GK MCI, oraz istotnego wzrostu przychodów z zarządzania funduszami do poziomu 11,5 mln zł. W 2010 r., w porównaniu do roku 2009, osiągnęliśmy także istotny wzrost wartości skonsolidowanych aktywów netto (NAV) do poziomu 498,2 mln zł. To o 87,3% w stosunku do roku poprzedniego (266 mln zł).” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) na koniec 2010 r. wyniosła 763,3 mln zł (wliczając pełny commitment inwestycyjny funduszy zarządzanych). Całkowita średnia stopa zwrotu netto z inwestycji zrealizowanych przez MCI, w okresie od początku funkcjonowania grupy do końca 2010 roku, liczona, jako suma pełnych i częściowych wyjść wyniosła ponad 24% rocznie, podwyższając wskaźnik o ponad cztery punkty procentowe w porównaniu do końca roku 2009, co umacnia i potwierdza pozycję MCI w grupie najlepszych funduszy private equity w Europie.

„Wierzę głęboko, że w roku ubiegłym udało nam się wzmocnić podstawy do dalszego rozwoju MCI, a podejmowane przez nas obecnie działania będą prowadzić do dalszego podniesienia efektywności całej Grupy Kapitałowej. Oczekujemy, że przełoży się to na dalszy wzrost wyników i zwiększenie wartości spółki.” – dodał Tomasz Czechowicz.

W ubiegłym roku fundusze MCI zainwestowały w sześć spółek. Trzech inwestycji dokonał Helix Ventures Partners, podpisując umowy z: mSejf (back-up danych on-line), eBroker (porównywarka finansowa) i Serwisem Prawa (portal dostarczający informacji i porad z zakresu prawa). Dwóch inwestycji dokonał MCI.BioVentures, angażując się w: MedCasco (nowatorskie ubezpieczenia zdrowotne) oraz Biotech Varsovia Pharma (producent suplementów diety). Natomiast MCI.TechVentures zainwestował wspólnie z Intel Capital w Mall.cz (lider sprzedaży detalicznej on-line w regionie CEE). Łączna kwota inwestycji (z uwzględnieniem follow-onów) wyniosła w 2010 r. ok. 74 mln zł.

W 2010 r. MCI utworzyło dwa nowe fundusze. Pierwszym był Internet Ventures, stworzony wspólnie z KFK i IIF. Jest to największy w Polsce technologiczny fundusz venture capital, dysponujący środkami inwestycyjnymi w wysokości 100 mln zł. Strategia funduszu zakłada inwestycje w projekty na wczesnych etapach rozwoju oraz na etapie wzrostu – spółki z potencjałem na sukces na rynku polskim, CEE, europejskim i światowym, z obszaru mediów elektronicznych oraz technologie i usługi internetowe oraz mobilne (B2C). Drugim utworzonym w 2010 r. funduszem był MCI.ImmoVentures – inwestujący w sektorze nieruchomości. Uruchomienie tego funduszu było elementem strategii MCI na rok 2010 i lata przyszłe. Zarząd widzi w tym obszarze duży potencjał rozwoju dla Grupy oraz szansę istotnego wzrostu wartości aktywów zarządzanych w tym segmencie naszej działalności, równolegle do już obecnie rozwijanych segmentów: venture capital oraz ekspansji i buy-outów.

W minionym roku MCI zrealizowało transakcje wyjścia o wartości 21,7 mln zł – było to wynikiem m.in. wyjścia z inwestycji One-2-One (na tej transakcji osiągnięto IRR w wysokości ok. 58%), częściowemu wyjściu z inwestycji w ABC Data (osiągnięty IRR ok. 48%), a także wyjść z inwestycji funduszu MCI.ImmoVentures oraz dywidendy ze spółki Invia.

W grudniu 2010 r. rozpoczęte zostały prace nad zmianami w strukturze. Nowa struktura ma umożliwić rozpoznanie wartości firmy i zespołów zarządzających poprzez oddzielenie działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej MCI Management SA. W wielu raportach analitycznych wskazywano, że w wycenie giełdowej akcji MCI nie zostało uwzględnione dziesięcioletnie know-how MCI jako firmy zarządzającej.

Wyniki z zarządzania, jakie osiąga MCI wyróżniają spółkę na tle Polski i Europy, jednak inwestorzy giełdowi patrzą na nią wyłącznie przez pryzmat majątku rozlokowanego w poszczególnych funduszach. Mając na uwadze dobro Akcjonariuszy zarząd postanowił wykazać, że na pełną wartość akcji MCI składa się nie tylko majątek, ale także doświadczenie i satysfakcjonujące stopy zwrotu z prowadzonych inwestycji.
Rok 2010 był też rokiem wzmacniania potencjału zespołów zarządzających i całego MCI. Do partnerów i osób zarządzających dołączyli m.in. Jacek Murawski, były prezes Wirtualnej Polski, Michał Chyczewski – były wiceminister skarbu i dyrektor banku BGK SA, oraz Piotr Pajewski – wieloletni szef warszawskiego biura BMP – niemieckiej grupy private equity, przez wiele lat będącej jednym z najbardziej aktywnych graczy na rynku venture capital w Polsce. Warto również wspomnieć o współpracy z krakowskim Internet Investment Fund zarządzanym przez Rafała Stycznia, będącym obok MCI jednym z najbardziej doświadczonych funduszy typu VC w Polsce.