Open Finance w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych

Open Finance

Open Finance SA zakończył kolejny etap przygotowań do planowanego na 5 kwietnia 2011 roku debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem oferty publicznej jest pozyskanie środków na sfinansowanie potencjalnych przejęć na rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz dalszy rozwój sieci sprzedaży. Docelowo w wolnym obrocie ma pozostać 45,6% akcji Spółki.

W wyniku oferty publicznej Getin Noble Bank SA zamierza sprzedać do 20 500 000 akcji (nie więcej niż 41% obecnej wysokości kapitału zakładowego) Open Finance SA. W ramach tej samej transakcji Open Finance SA planuje podwyższenie kapitału o nie więcej niż 4 250 000 akcji, stanowiących nie więcej niż 8,5% wszystkich akcji w obecnym kapitale zakładowym spółki. Celem emisji jest sfinansowanie potencjalnego przejęcia i rozwoju towarzystwa ubezpieczeniowego, domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zakładu ubezpieczeń majątkowych oraz rozwój sieci sprzedaży.

„Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych, oprócz wymiaru prestiżowego, ma dla nas kluczowe znaczenie biznesowe. Pozyskane z rynku środki finansowe umożliwią nam rozpoczęcie budowy samodzielnej grupy kapitałowej, skupionej wokół Open Finance” – powiedział Krzysztof Spyra, Prezes Zarządu Open Finance SA. „W celu zagwarantowania dalszego rozwoju Spółki, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie sprawdzonych w Europie Zachodniej wzorców i rozszerzenie naszej działalności o nowe filary biznesowe” – dodaje Krzysztof Spyra.

Obecny model biznesowy spółki opiera się na dystrybucji produktów kredytowych oraz inwestycyjnych. Dzięki rozwijanej strukturze sprzedaży (95 punktów sprzedażowych) oraz pozycji Open Finance na krajowym rynku doradztwa finansowego, w ostatnich trzech latach działalności spółka odnotowała 42,3% średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym średniorocznym wzroście skonsolidowanego zysku netto w tym okresie o 75,7% (do poziomu 77,6 mln zł w 2010 roku). Od 2004 roku z usług Open Finance skorzystało ponad 1 mln klientów.

Nowa strategia Open Finance zakłada budowę grupy kapitałowej świadczącej zarówno sługi doradcze, jak również oferującej innowacyjne produkty w zakresie ubezpieczeń, inwestycji i usług maklerskich. Dzięki planowanemu rozwojowi sprzedaży opartej o tzw. cross selling, spółka zamierza zwiększyć udział przychodów powtarzalnych. Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w dniu 31 stycznia 2011 roku, jest pierwszym etapem realizacji długoterminowych celów spółki. Wykorzystując platformę produktową Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, spółka zamierza zaoferować klientom własne innowacyjne produkty regularnego oszczędzania, jak również tradycyjne produkty ubezpieczeń na życie, głównie produkty około kredytowe.