Wyniki operacyjne po trzech kwartałach 2022 w GK Murapol

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
  • Mocna sprzedaż do klientów detalicznych wsparta transakcjami na rzecz PRS.
  • W okresie od stycznia do września br. Grupa Murapol sprzedała 2665 lokali mieszkalnych, w tym 2091 klientom detalicznym, zaś 574 w formule design&build na rzecz PRS.
  • W analizowanym okresie deweloper przekazał klucze łącznie do 2649 lokali, a w tym 444 kluczy zostało wydanych do lokali w ramach projektów PRS.
  • Grupa wprowadziła do oferty 2106 nowych mieszkań w 9 miastach w Polsce.

SPRZEDAŻ

W ciągu trzech kwartałów 2022 GK Murapol łącznie sprzedała 2665 lokali mieszkalnych.

Na tę liczbę składa się 2091 mieszkań sprzedanych klientom detalicznym oraz 574 lokale w formule design&build na rzecz PRS.

Tylko w trzecim kwartale br. GK Murapol osiągnęła sprzedaż na poziomie 1275 lokali mieszkalnych, w tym 574 w formule design&build.

PRZEKAZANIA

W okresie od stycznia do września 2022 GK Murapol przekazała klucze do 2649 lokali mieszkalnych, w tym 444 na rzecz PRS. W trzecim kwartale przekazanych zostało 835 mieszkań.

WPROWADZENIE DO OFERTY

W ciągu dziewięciu miesięcy br. GK Murapol wprowadziła do oferty 2106 lokali mieszkalnych. Do sprzedaży trafiły mieszkania zaoferowane w 4 nowych projektach mieszkaniowych w Gdańsku, Wrocławiu i Tychach oraz w kolejnych etapach już realizowanych inwestycji nieruchomościowych, w tym m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Bydgoszczy.

LICZBA MIESZKAŃ W BUDOWIE

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6712 lokali w 70 budynkach powstających w ramach 23 projektów na terenie
13 miast Polski, z tego dla segmentu PRS/BPSA 1943 lokale.

BANK ZIEMI

Na dzień 30 września 2022 r. Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ponad 20,4 tys. lokali, który można podzielić wg dwóch kategorii – kryterium własności i etapu inwestycyjnego:

  • blisko 8,4 tys. lokali powstanie na gruntach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Grupy oraz ponad 12 tys. lokali na gruntach objętych warunkowymi umowami przedwstępnymi,
  • blisko 5,3 tys. lokali jest w trakcie realizacji oraz ponad 15,1 tys. lokali w przygotowaniu.
Potencjalna liczba lokali
W trakcie realizacji 5 269
W trakcie przygotowania 15 160
Razem 20 429
Własność/użytkowanie wieczyste 8 389
Umowy przedwstępne 12 040
Razem 20 429

 

Spośród 20,4 tys. lokali wchodzących w skład aktywnego banku ziemi na dzień 30 września, ok. 17,6 tys. mieszkań przeznaczone jest na rzecz klientów detalicznych, z kolei ok. 2,8 tys. lokali dedykowane jest pod segment PRS w formule design&build.

– Komentując wypracowane przez GK Murapol wyniki operacyjne w ciągu trzech kwartałów br. warto zauważyć stosunkowo niewielki spadek sprzedaży mieszkań klientom detalicznym r/r tj. na poziomie poniżej 10%, a także dwa mocne filary biznesowe GK Murapol – mamy silny fundusz w akcjonariacie i stabilnego odbiorcę w segmencie PRS, zaś w ofercie mieszkań skierowanej do klientów detalicznych sprawdzony produkt – uniwersalny i adekwatny do potrzeb, taki który sprawdza się we wszystkich naszych 15 lokalizacjach w całej Polsce, także w trudniejszych, jak obecne, warunkach rynkowych. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – W całym 2022 spodziewamy się sprzedaży mieszkań klientom detalicznym na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Równolegle będziemy umacniać współpracę z naszymi inwestorami kapitałowymi w segmencie PRS. Utrzymujemy stabilne liczby mieszkań znajdujących się w budowie oraz w procesach pozwoleniodawczych. Niezmiennie jesteśmy też aktywni na polu akwizycji gruntów, korzystając z posiadanych umiejętności odnawiania aktywnego banku ziemi. To zabezpiecza nam potencjał na przyszłość. – dodaje Nikodem Iskra.

W ciągu ponad 21 lat działalności GK Murapol zrealizowała 77 wieloetapowych inwestycji,
w ramach, których powstało 370 budynków obejmujące łącznie ponad 23,5 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej milion mkw.