Wyniki pro forma Grupy Murapol za pierwsze półrocze 2017 roku

0

Grupa Murapol w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała 190,6 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej na poziomie 49,2 mln zł oraz zysk netto w wysokości 37,2 mln zł. Zaprezentowane dane zostały ustalone zgodnie z MSSF 15. 

– Przygotowane sprawozdanie pro forma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych partnerów finansowych, którzy nabywając emitowane przez nas obligacje korporacyjne oraz certyfikaty inwestycyjne tworzonych we współpracy z nami FIZ-ów, partycypują w finansowaniu wzrostu skali naszej działalności. A ta w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku znacznie się poszerzyła. Poprzez nabycie pakietu kontrolnego akcji Awbud S.A., uzupełniliśmy dotychczas wiodącą w naszej aktywności, obecność w sektorze inwestycji mieszkaniowych o projekty z zakresu budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki. Z kolei zakup pakietu akcji Skarbiec Holding to decyzja inwestycyjna otwierająca przed nami zupełnie nowy, z punktu widzenia dotychczasowej aktywności Grupy Murapol, segment działalności. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Oczywiście stale rozwijamy naszą podstawową linię biznesową. Tylko w pierwszym półroczu br. zakontraktowaliśmy zakup gruntów o wartości blisko 100 mln zł netto, na których zamierzamy wybudować około 4 tys. lokali czyli 166 tys. mkw. PUM-u. – dodaje Michał Sapota

W 2017 roku po raz pierwszy zostały skonsolidowane wyniki Awbud S.A., który jako generalny wykonawca, pracuje na dużo niższych marżach niż deweloperzy mieszkaniowi, a mimo to marża na sprzedaży wyniosła 35 proc., operacyjna 26 proc., a netto 20 proc. Ponadto Grupa przekazała w pierwszym półroczu tylko ok. 700 mieszkań, co stanowi 1/3 planu na ten rok. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym pro forma za 2016 rok Grupa Murapol wykazała 486,9 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej na poziomie 123,4 mln zł oraz zysk netto w wysokości 120,8 mln zł.  

Wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego pro forma Grupy Murapol wynika z warunków emisji obligacji serii S, T, U, W, Z, BA Murapol S.A. Przedstawione dane pro forma pokazują sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Murapol, jakie kształtowałyby się w sytuacji gdyby spółka dominująca nie spełniała definicji podmiotu inwestycyjnego i konsolidowałaby wszystkie podmioty kontrolowane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. 

Czytaj również:  Bank Pekao największym organizatorem emisji obligacji na Catalyst