Wzrośnie kwota wolna od podatku dla darowizn i spadków?

zmiany w przepisach prawo

Już niedługo kwoty darowizn i spadków wolne od podatku mogą znacząco wzrosnąć. Tak wynika z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Obecnie w przypadku darowizn i spadków obowiązują trzy tzw. grupy podatkowe, które obejmują różne kategorie osób i w których różne są kwoty wolne od podatku.

W pierwszej grupie jest najbliższa rodzina: rodzice i dzieci. Darowizny w tej grupie są co do zasady zwolnione z opodatkowania. Trzeba natomiast w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy zgłosić do urzędu skarbowego otrzymanie każdej darowizny, której wartość przekracza 9637 zł. Według poselskiego projektu kwota ta ma zostać podniesiona niemal czterokrotnie – do 36 120 zł.

W drugiej grupie podatkowej, która obejmuje dalszą rodzinę, jak np. wujków czy ciocie, wartość darowizny zwolnionej z podatku wynosi 7276 zł. Nowa kwota proponowana w projekcie ustawy to 27 090 zł.

W trzeciej grupie znajdują się wszyscy pozostali darczyńcy i spadkodawcy. Kwota wolna w ich przypadku wynosi obecnie 4902 zł. Według projektu po zmianach ma to być 18 060 zł.

Zmiany dobre, ale czy wystarczające?

Proponowane zmiany są korzystne dla podatników, ale powstaje pytanie, czy kwota wolna dla pierwszej grupy podatkowej w ogóle powinna być określana? Obecnie jeżeli dziecko otrzyma od rodziców darowiznę lub spadek, np. samochód warty więcej niż 9637 zł i zapomni o obowiązku złożenia informacji do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, to  niestety wartość tego spadku przekraczająca kwotę 9 637 zł będzie opodatkowana. W mojej ocenie dla pierwszej grupy opodatkowanie i formalności związane ze zgłaszaniem darowizn i spadków powinny zostać zniesione.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt