Wzrost zezwoleń na pracę dla cudzoziemców o niemal 40% r/r.

0
urząd pracy

W ubiegłym roku wydano niemal 329 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – wynika z najnowszych danych GUS[1]. Zdecydowana większość, bo aż 238 tys. została wydana obywatelom Ukrainy. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy z Nepalu (niemal 20 tys.), a trzecie zajęły osoby z Białorusi (19 tys.). Jak wskazują eksperci Personnel Service, w porównaniu do 2017 r. liczba zezwoleń na pracę dla Ukraińców wzrosła o niemal jedną czwartą, a dla Białorusinów prawie się podwoiła. Największy skok zezwoleń odnotowano dla osób z Nepalu – w 2018 r. było ich aż o 181% więcej, niż w 2017 r. 

Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service
Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service

Liczba Ukraińców pracujących w Polsce rośnie systematycznie od kilku lat. Polacy coraz bardziej oswajają się ze stałą obecnością w naszym kraju sąsiadów ze Wschodu, a Ukraińcy coraz chętniej zostawaliby u nas na dłużej. Wbrew obawom, otwarcie niemieckiego rynku pracy nie zmieni wiele w tych tendencjach. Co ciekawe, znacząco wzrosła liczba zezwoleń dla pracowników z Białorusi i Nepalu. O ile Białorusini postrzegają nasz kraj i pracę w nim podobnie jak Ukraińcy, to pracownicy z Azji już zdecydowanie mniej chętniej zwiążą się z naszym krajem. To grupa, dla której konkretne miejsce pracy w Europie ma zdecydowanie mniejsze znaczenie – jadą tam, gdzie są potrzebni. Niemal trzykrotny wzrost liczby takich  pracowników r/r pokazuje jeszcze wyraźniej jak duży problem z zapełnianiem wakatów mają polscy pracodawcy – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service, ekspert rynku pracy.

Jak wynika z danych GUS, w ubiegłym roku wydano niemal 329 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, co oznacza wzrost o niemal 40% r/r. Najwięcej z nich będzie pracować u nas od 3 miesięcy do roku, jako pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy. W taki sposób najczęściej zatrudniani są u nas Ukraińcy i Białorusini. Natomiast pracownicy z Nepalu z większą częstotliwością zajmują wakaty jako pracownicy przy pracach prostych, co wynika w dużym stopniu z trudności zrozumienia i nauki języka polskiego.

Nie tylko zezwolenia

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca może być skomplikowane i zająć sporo czasu, dlatego większość pracodawców wybiera inną ścieżkę. Pracownicy z zagranicy mogą pracować w Polsce także dzięki oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, złożonemu przez  pracodawcę, a także pozwoleniu na pracę sezonową, obowiązującemu 9 miesięcy. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W obu ścieżkach także dominują Ukraińcy. Pierwszych w 2018 r. wydano w Polsce dla naszych sąsiadów ze Wschodu 1,45 mln, a drugich 120 tys.

Z kolei jak wskazują dane NBP, w 2018 r. na polskim rynku pracy było w sumie ok. 1,2 mln Ukraińców, z  czego stale przebywało ich ponad 800 tys.

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2018-roku,1,33.html