Wzrosty w branży automotive. Czy to oznacza odrodzenie?

Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska
Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska

Branża automotive swoim zasięgiem obejmuje szeroki zakres firm. Mowa m.in. o koncernach rafineryjnych, producentach ogumienia czy podzespołów, z których składane są pojazdy, a więc silników, wiązek elektrycznych, przewodów czy komponentów z tworzyw sztucznych i wielu innych. Tak rozległa sieć dowodzi, że branża motoryzacyjna jest niezwykle istotna nie tylko z punku widzenia poszczególnych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim całej gospodarki. Stanowi jeden z jej filarów, odpowiadając za 8% PKB i około 13,5% eksportu[1]. Co istotne, Polska zajmuje 10. miejsce na liście największych eksporterów podzespołów na świecie z wartością eksportu 12,3 mld dolarów[2]. Jesteśmy więc ważnym ośrodkiem automotive m.in. z uwagi na ulokowanie w naszym kraju dużych zakładów motoryzacyjnych, ale też nowe inwestycje dotyczące elektromobilności. To właśnie ten obszar wydaje się niezwykle perspektywiczny. Według pojawiających się prognoz udział tego sektora w krajowym PKB będzie wzrastał z obecnego poziomu 1,4% do nawet 5,7% PKB w połowie stulecia[3], co może przełożyć się na nowe wyzwania – zarówno dla samych firm produkcyjnych, jak i w zakresie łańcucha dostaw.

Choć przemysł motoryzacyjny borykał się z wieloma trudnościami, a wyzwaniem ostatnich dwóch lat, które znacząco wpłynęło na wyniki branży, była dostępność półprzewodników, dostrzegamy, że obecnie sytuacja w wielu obszarach uległa poprawie. Powodem do optymizmu mogą być dane PZPM i KPM, z których wynika, że przez 9 miesięcy 2023 r. wyprodukowano w Polsce blisko o 35% pojazdów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost odnotowano w każdej z kategorii, a największy w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych – niespełna 50%[4].

Wyzwania

Oddziałujące na biznes w ostatnich latach czynniki makroekonomiczne, ale też pandemia COVID-19 czy toczące się konflikty zbrojne, choć negatywnie wpłynęły na gospodarkę, jedynie chwilowo wstrzymały rozwój automotive. Jednocześnie postawiły nowe wyzwania m.in. przed przedsiębiorstwami logistycznymi, które musiały przeanalizować swoje działania w zakresie łańcuchów dostaw i odpowiednio je dostosować. Przykładem był kryzys związany z brakiem półprzewodników, który zakłócił produkcję nowych pojazdów, ale też zrodził potrzebę przeniesienia zakładów odpowiadających za powstawanie tych części bliżej rynków zbytu.

W DHL Express świadczymy usługi transportu lotniczego dla producentów pojazdów (zarówno lekkich, jak i ciężkich), ale też producentów części samochodowych zaopatrujących bezpośrednio fabryki czy sprzedawców części. Tak szeroki przekrój klientów sprawia, że dostarczane przesyłki są na tyle zróżnicowane, że ich średnia waga w 2023 r. wynosi około 20 kg.

Dostrzegamy wzmożone zapotrzebowanie na nasze usługi. Największe wzrosty w porównaniu z 2022 r. widzimy w obsłudze przesyłek dla producentów pojazdów (15%) czy producentów części zaopatrujących bezpośrednio producentów samochodów (11%). Natomiast ogólnie wzrost liczby przesyłek dla automotive rok do roku wynosi 14%[1]. Z naszych danych wynika, że wśród największych rynków zbytu dla towarów z Polski są Niemcy (stanowią ponad 35% eksportu), a także Francja czy Czechy.

W przeciwieństwie do innych sektorów szczyty paczkowe w branży automotive obserwujemy w marcu, czerwcu i lipcu oraz wrześniu. Wynika to m.in. z przygotowywania się na zmianę sezonu czy przerwy wakacyjne w fabrykach samochodów, które jednocześnie wpływają na konieczność wprowadzenia podobnych przerw w firmach produkujących podzespoły.

Autor: Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska

[1] Dane własne DHL Express.

[1] Raport kwartalny Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: https://www.trade.gov.pl/en/news/the-automotive-electromobility-sector-a-paih-report/

[2] Raport Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce: https://pspa.com.pl/wp-content/uploads/2022/11/PSPA_Wplyw_elektromobilnosci_na_rozwoj_gospodarczy_Polski_Raport.pdf

[3] PAIH, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Agencja Rozwoju Przemysłu, Elektromobilność Kluczem do Rozwoju Gospodarczego Polski 2023. Inwestycje i ich wpływ na gospodarkę: https://www.paih.gov.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport-PAIH-PIRE-ARP-Elektromobilnosc-kluczem-do-rozwoju-gospodarczego-Polski.pdf

[4] Raport kwartalny Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG: https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-kwartalny-PZPM-i-KPMG-Branza-motoryzacyjna-Edycja-Q4-2023