XIII Banking Forum oraz IX Insurance Forum 2017 r.

0

W sektorze finansowym obserwujemy ciągłe zmiany spowodowane m.in. nowymi regulacjami, czy też rozwojem setkora technologii finansowych. Zmiany w 2017 roku dotyczyć będą nowych regulacji w związku z udzielaniem kredytów, zmian w ustawie o rachunkowości, o przenoszeniu rachunków bankowych czy też wdrożenia dyrektywy PSD2, która zmieni m.in. sposób logowania do bankowości internetowej, czy mechanizmy zlecania płatności w handlu elektronicznym.

Odpowiedzią na ciągłe zmiany w sektorze finansowym jest XIII Banking Forum oraz IX Insurance Forum, które odbędą się w ramach Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń w dniach 12-13 kwietnia 2017 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie.

„To spotkanie branży finansowej podczas którego możemy wymienić poglądy i opinie na bieżące tematy dotyczące bankowości i ubezpieczeń. Duża frekwencja świadczy o zainteresowaniu tą tematyką, nie tylko przedstawicieli branży finansowej, ponieważ możemy tutaj spotkać osoby z różnych środowisk i różnych firm. Takie wydarzenie jest konieczne i powinniśmy je kontynuować w przyszłości.”

Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Nad wartościa merytoryczną czuwają Rady Programowe wydarzenia pod przewodnictwem Pana Prezesa Mariusza Grendowicza (Banking Forum) oraz Pana Prezesa Artura Olecha (Insurance Forum). Wśród członków Rady Programowej Banking Forum znajdują się:

Do członków Rady Programowej Insurance Forum należą m.in.:

Zwieńczeniem XIII edycji Banking Forum oraz IX Insurance Forum będzie Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 19:00 w Hotelu Sheraton w Warszawie. Podczas Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń niezależna Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem pana Józefa Wancera nagrodzi osoby, które przyczyniły się do rozwoju sektora bankowego i ubezpieczeniowego, jak też najlepszych instytucji i najciekawszych rozwiązań minionego roku.

Czytaj również:  G. Piotrowska-Oliwa: Książkowy model edukacji bolączką młodych. W rozwoju ich ścieżki kariery pomagają programy mentoringowe

Kategorie Konkursowe:

  • Najlepszy bank
  • Najciekawsza innowacja dla banku
  • Najbardziej innowacyjny bank
  • Najbardziej przyjazny bank
  • Najlepsza firma ubezpieczeniowa
  • Najciekawsza innowacja dla ubezpieczeń
  • Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel
  • Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel
  • Wizjoner finansów