XTPL z blisko 2-krotnym wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I półroczu 2023 r.

Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.
Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

XTPL zgodnie z wstępnymi szacunkowymi danymi wygenerował 5,6 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I półroczu 2023 roku, to wynik wyższy o 87% względem I półrocza ubiegłego roku. Spółka szacuje, że w samym II kwartale br. przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 2,6 mln zł, co oznacza wzrost o 27% względem analogicznego kwartału w 2022 roku. Do kolejnego z rzędu wzrostu sprzedaży w ujęciu rok do roku kontrybuują wszystkie trzy linie biznesowe, a zwłaszcza regularna sprzedaż i dostarczanie do międzynarodowych odbiorców urządzeń prototypujących Delta Printing System (DPS). Do dnia publikacji wstępnych szacunkowych danych, XTPL otrzymał w 2023 roku łącznie 7 zamówień na urządzenia DPS – co wyrównuje liczbę zamówień z całego 2022 roku. Spółka spodziewa się kolejnych zamówień w II półroczu i szacuje, że w okresie lipiec-grudzień dostarczy i rozliczy nie mniej niż 7 urządzeń, co wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe kolejnych kwartałów. Jednocześnie w II półroczu Spółka dostarczy dwa moduły drukujące w ramach realizacji projektów przemysłowych, zwiększając swoją obecność wśród światowych producentów elektroniki.

– Sukcesywnie pozyskujemy kolejne zamówienia w ramach linii urządzeń prototypujących Delta Printing System. Od początku roku potwierdziliśmy już 7 takich zamówień wyrównując tym samym liczbę z całego 2022 roku, a przed nami jeszcze drugie półrocze i aktualnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi potencjalnymi klientami na urządzenia DPS. Wykorzystując w pełni nasze obecne możliwości produkcyjne, spodziewamy się dostarczenia klientom do końca roku jeszcze co najmniej 7 urządzeń DPS. Rozwój tej linii biznesowej w dłuższym horyzoncie będzie wymagał inwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych, tak aby móc odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie, które skutecznie kreujemy dla naszego rozwiązania technologicznego na międzynarodowych rynkach. Posłużą do tego środki z ostatniej emisji akcji serii V, która zakończyła się dla nas dużym sukcesem i pozyskaniem ponad 36,5 mln zł. Pozostałe linie biznesowe rozwijają się stabilnie i również pozytywnie kontrybuują do wyniku. W II kwartale przyjęliśmy dwa zamówienia na dostawę modułu drukującego w projektach przemysłowych i już w II półroczu dostarczymy je do budowy prototypowych urządzeń przez partnerów przemysłowych celem zrealizowania finalnych testów na liniach naszych końcowych klientów. Są nimi globalni producenci elektroniki nowej generacji w komponentach z branży półprzewodników i zaawansowanych wyświetlaczy. To oznaczać będzie naszą obecność na testowych liniach produkcyjnych w USA, Korei Południowej i na Tajwanie, gdzie dostarczyliśmy swój moduł w poprzednim roku. Nasz cel pozostaje niezmienny, chcemy wdrożyć technologię XTPL na przemysłowe linie największych producentów elektroniki i osiągnąć 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Drugim źródłem finansowania działalności XTPL są przychody z tytułu dotacji, które nie są kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki, ale w dalszym ciągu stanowią ważną część współfinansowania prowadzonych projektów o charakterze B+R. Wartość pozyskanych dotacji w I półroczu wyniosła 1,4 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł w I półroczu 2022 roku. W samym II kwartale wartość pozyskanych dotacji przełożyła się na 0,4 mln zł względem 1,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zgodnie z zasadą rozliczania grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za II kwartał 2023 roku, pozostała część będzie ujęta w bilansie w przychodach przyszłych okresów. XTPL realizuje obecnie projekty o charakterze B+R m.in. ze środków pozyskanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz w obrębie międzynarodowego konsorcjum w ramach programu Horyzont Europa. Stan środków pieniężnych Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniósł 2,6 mln zł względem 3,7 mln zł na koniec I kwartału 2023 roku.

W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln zł w 2026 roku, a potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Aby go zrealizować, zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki w celu pokrycia zapotrzebowania klientów m.in. zwiększając zdolności produkcyjne, wspierając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R. W ramach zaplanowanych inwestycji XTPL planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji akcji, a pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych w ramach działalności operacyjnej, a także z grantów i finansowania dłużnego.

– Drugi kwartał był dla nas bardzo udany, kolejny raz zwiększyliśmy nasze przychody ze sprzedaży produktów i usług w ujęciu rok do roku i po raz pierwszy przedstawiliśmy inwestorom cele biznesowe w horyzoncie kolejnych lat, z sukcesem przeprowadzając ofertę akcji serii V, która istotnie przyczyni się do zrealizowania tego ambitnego planu. Nasze środki pieniężne na koniec czerwca wyniosły 2,6 mln zł, co wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z obsługą rosnącej sprzedaży, przede wszystkim poprzez budowanie zapasu pod aktualny portfel zamówień. Drugie półrocze otworzyliśmy potwierdzonymi zamówieniami na 7 urządzeń Delta Printing System i na 2 moduły przemysłowe, co jest historycznym dla nas wynikiem. Jednocześnie kontynuujemy wdrażanie usprawnień w organizacji, które pomogą nam zautomatyzować wiele procesów i wzmocnić kluczowe w firmie działy w związku z rosnącym popytem na nasze produkty, które komercjalizujemy w ramach wszystkich trzech naszych linii biznesowych– mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów, wspieranych pracami B+R oraz ochroną IP dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada na zaawansowanych etapach rozwoju 4 projekty nakierowane na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, które obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do lipca 2023 roku.

W 2022 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 51 mld USD (+8% r/r), a w 2026 roku prognozowana jest na poziomie 66 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2022-2026 na poziomie 7%.