Zamknięcie rundy A dla mGenerator i Feedo

Tomasz Danis, zarządzający funduszem Internet Ventures FIZ
Tomasz Danis, zarządzający funduszem Internet Ventures FIZ

W Internet Ventures.FIZ, jednym z funduszy spółki MCI Management, zamknięto rundę A dla dwóch nowych inwestycji – mGenerator i Feedo. Poziom finansowania dla spółek wyniesie łącznie ponad 7 mln zł, z opcją doinwestowania ponad 20 mln zł w kolejnych rundach przez pozostałe fundusze z Grupy MCI. Łączny poziom finansowania zależeć będzie od efektywnej realizacji biznesplanów przedstawionych przez spółki. Internet Ventures jest jednym z funduszy portfelowych Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Realizowany wraz z Internet Ventures projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pierwsza inwestycja – mGenerator – jest platformą B2B, umożliwiającą automatyczne i półautomatyczne tworzenie mobilnych stron firmowych, platform e-commerce (sklepów online) i aplikacji (ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji wspierających sprzedaż). Spółka jest pionierem w obszarze automatyzacji kreacji stron mobilnych w Polsce. Celem mGeneratora jest zdobycie pozycji lidera na europejskim rynku platform B2B. Inwestycja Funduszu zostanie przeznaczona na finansowanie rozwoju platformy online, a także szerokie wsparcie marketingowe w celu pozyskania znaczącej bazy klientów i przygotowania projektu do ekspansji zagranicznej.

Wierzymy, że przy bardzo dużym popycie na szybkie i efektywne kosztowo wejście na rynek mobilny, mGenerator może stać się najistotniejszym graczem, przyciągającym tysiące małych i średnich firm. Zaawansowana technologia mGenerator, połączona z prostotą interfejsu, jest doskonałym narzędziem do zdobywania klientów operujących na smartfonach lub tabletach – powiedział Tomasz Danis, zarządzający funduszu Internet Ventures.FIZ. Jednocześnie cieszymy się, że możemy współpracować z Piotrem Krawcem, doświadczonym przedsiębiorcą i menedżerem, który z powodzeniem tworzył i zarządzał serwisem Praktycy.com.

Drugi projekt to platforma typu marketplace w branży babycare. Feedo.cz i Feedo.sk to liderzy czeskiego i słowackiego rynku sprzedaży wyrobów w tej kategorii. Feedo przeznaczy środki pozyskane z inwestycji na rozwój platformy technologicznej, działania marketingowe i komunikacyjne, a także na rozwój wysokiej jakości obsługi klienta. Inwestycja w Feedo stanowi dla MCI kontynuację inwestycji w sektory o dużym potencjale wzrostu. Feedo jest drugą po Windeln.de inwestycją MCI w sektorze babycare. Pozwala to na wymianę doświadczeń i budowę pozycji eksperckiej w tym segmencie rynku, a w efekcie tworzenie regionalnych i europejskich liderów branży.

– Zdecydowaliśmy się zainwestować w biznes z branży babycare i rozszerzyć obszar jego działalności na rynek polski, poszerzając jednocześnie formułę na marketplace. Dzięki temu możemy integrować wielu dostawców i prowadzić zarówno sprzedaż w modelu „pełnej ceny” jak również „flash sale” – powiedział Tomasz Danis. – Jesteśmy przekonani, że założyciele Feedo przeniosą swoje bogate doświadczenia z rynku czeskiego i słowackiego do Polski. W krótkim czasie Feedo zbudowało firmę generującą kilkadziesiąt milionów koron przychodów, a aspiracje na najbliższy rok to już kilkadziesiąt milionów złotych.