Zapisy w wezwaniu na akcje TIM S.A. przedłużone do 6 grudnia 2023 r. Ponad 50% akcji już objętych zapisami

centrala TIM SA

Künzelsau. Grupa Würth przedłużyła termin zapisów w drugim wezwaniu na sprzedaż wszystkich akcje TIM S.A. („Wezwanie”) do 6 grudnia 2023 r. Około dwa tygodnie od rozpoczęcia zapisów w Wezwaniu, zapisami zostały objęte akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A. O spełnieniu się tego warunku Wezwania poinformował Grupę Würth podmiot pośredniczący w Wezwaniu, tj. Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Zainteresowani inwestorzy mogą złożyć zapis na sprzedaż akcji, w cenie 50,69 zł za jedną akcję, w swoim biurze maklerskim.

Zebranie zapisów na akcje TIM S.A. („Spółka”) reprezentujących co najmniej 50% ogólnej liczby głosów to m.in. konsekwencja złożonych wcześniej zapisów w ramach wezwania przez największych akcjonariuszy i kluczowych menadżerów TIM S.A. Zgodnie z zawartymi 24 marca 2023 r. umowami, Krzysztof Folta (prezes Zarządu i założyciel Spółki), Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący Rady nadzorczej Spółki), Piotr Tokarczuk (CFO Spółki), Piotr Nosal (CCO Spółki), Maciej Posadzy (prezes Zarządu 3LP S.A.), Ewa Folta oraz Jan Walulik zobowiązani byli do złożenia zapisów na sprzedaż akcji w ramach Wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję.

– Cieszymy się, że akcjonariusze okazują duże zainteresowanie podobne jak w pierwszym wezwaniu. Pozostajemy w stałym dialogu z UOKiK i utrzymujemy pełną współpracę. Pozostajemy przekonani o uzyskaniu pozytywnej decyzji organów antymonopolowych.  – komentuje Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową produktów elektrotechnicznych w Grupie Würth.

Cena akcji w Wezwaniu wynosi 50,69 zł za jedną akcję i jest równa cenie z pierwszego wezwania. Cena akcji w Wezwaniu zawiera premię w wysokości 93,8% w stosunku do ostatniego kursu zamknięcia przed ogłoszeniem przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych w dniu 22 sierpnia 2022 r. i 34,1% premii względem ostatniej ceny akcji poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji przeprowadzenia pierwszego wezwania.

Zapisy do sprzedaży akcji w ramach Wezwania rozpoczęły się 28 września i będą przyjmowane do 6 grudnia 2023 r. Dyspozycje sprzedaży akcji w Wezwaniu należy złożyć w swoim biurze maklerskim. Szczegóły dotyczące Wezwania znajdują się pod adresem https://wezwanie-tim.pl.

Wezwanie na akcje TIM S.A. ogłosiła FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, należącą do Grupy Würth („Wzywający”). Celem Wzywającego jest osiągnięcie 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wycofanie Spółki z giełdy. Jeżeli w wyniku Wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM S.A. Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wzywający zamierza wycofać Spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.