Zaprojektuj ekologiczny dom – ogólnopolski konkurs architektoniczny

0
budowa dom

Wydawnictwo MURATOR S.A. organizuje ogólnopolski konkurs dla architektów na projekt wolno stojącego domu jednorodzinnego, zgodnego z zasadami poszanowania energii i ochrony środowiska – KONKURS DOM EKOLOGICZNY. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce o tak szerokim zasięgu, propagująca zasady budownictwa ekologicznego.

Patronat nad nią objęły: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizację konkursu wspiera Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oraz miesięcznik „Architektura-murator”.

KONKURS DOM EKOLOGICZNY ma na celu upowszechnienie i rozpropagowanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych w budownictwie jednorodzinnym. Jest odpowiedzią na przyjętą w ubiegłym roku dyrektywę Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia od 31 grudnia 2020 roku we wszystkich nowych budynkach niemal zerowego zużycia energii. Dla osiągnięcia tego celu ustanowiono terminy pośrednie, w których będzie prowadzona kontrola stanu realizacji postanowień. Pierwszy, rok 2013, jest terminem wejścia w życie i obowiązywania przepisów wdrażających tę dyrektywę.

„Od 2013 roku w Polsce nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę domu, który dzisiaj jest standardem. Jeśli przyjmiemy, że średnia długość budowy domu trwa dwa lata, osoby planujące jego budowę już dzisiaj muszą wziąć pod uwagę przepisy unijne dotyczące energooszczędności. Mamy nadzieję, że KONKURS DOM EKOLOGICZNY będzie zachętą do projektowania nowoczesnych domów jednorodzinnych spełniających owe wymagania” – mówi Anna Wrońska, redaktor naczelna miesięcznika „Murator”.

Projekty zgłoszone do konkursu powinny spełniać kryteria:

-niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu
-wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do eksploatacji
-umożliwienie racjonalnego gospodarowania wodą
-zapewnienie mieszkańcom komfortu i zdrowych warunków życia
-minimalizowanie negatywnego wpływu budynku na środowisko naturalne
-przyjazne współistnienie architektury z naturalnym otoczeniem

Główna nagroda w konkursie wynosi 50 000 złotych. Jury złożone z reprezentantów SARP, Polish Green Building Council, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz przedstawicieli wydawnictwa MURATOR S.A. przyzna także wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Honorową nagrodę miesięcznika „Murator” otrzyma projekt, który zwycięży w plebiscycie dla czytelników.

Czytaj również:  Rośnie liczba cyberataków na infrastrukturę kolejową. Mogą one grozić paraliżem

Architekci z całej Polski mogą nadsyłać prace do 25 sierpnia, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2011 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: Murator.pl/domekologiczny