Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80

0

W niniejszym artykule prezentujemy analizy wynagrodzeń w spółkach należących do trzech głównych indeksów publikowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80.

W 2014 roku najwyższe pensje otrzymywały osoby zarządzające spółkami z indeksu WIG20. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 1,6 mln PLN. Menedżerowie spółek zaliczanych do indeksu mWIG40 zarabiali o 498 tys. mniej – 1,1 mln PLN. Najniższe pensje otrzymali zarządzający spółkami z sWIG80. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 711,8 tys. i była o 36% niższa niż w przypadku menedżerów z mWIG40 oraz o 56% niższa niż mediana wynagrodzeń menedżerów z WIG20.

Schemat 1. Mediana wynagrodzeń finansowych osób zarządzających w spółkach zaliczanych do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 (osoby pracujące cały 2014 rok)

Schemat 1. Mediana wynagrodzeń finansowych osób zarządzających w spółkach zaliczanych do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 (osoby pracujące cały 2014 rok)
Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat największe wzrost wynagrodzeń, o 42% odnotowano w średnich firmach zaliczanych do indeksu mWIG40. Mediana wynagrodzeń w tych spółkach w 2010 roku wyniosła 782,5 tys. PLN, a w 2014 – 1,1 mln PLN. Natomiast najmniejsze wahania wynagrodzeń top menedżerów występowały w spółkach z WIG20. W odniesieniu do roku 2010 ich wynagrodzenia wzrosły o 8%.

W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost wynagrodzeń menedżerów – 21% wystąpił w spółkach z indeksu mWIG40. Natomiast w spółkach z WIG20 wynagrodzenia kadry zarządzającej były na porównywalnym poziomie jak w roku 2013, a w spółkach z sWIG80 wzrosły o 4%.

Wykres 1. przedstawia medianę wynagrodzeń top menedżerów zarządzających spółkami zaliczanymi do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 w latach 2010 – 2014.

Wykres 1. Mediana wynagrodzeń menedżerów w spółkach zaliczanych do różnych indeksów w latach 2010-2014

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń prezesów zarządów spółek z różnych indeksów giełdowych w latach 2010-2014r (osoby, które przepracowały cały rok)
Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”

Schemat 2 prezentuje mediany wynagrodzeń prezesów zarządów w 2014 roku.
Najlepiej wynagradzani w 2014 roku byli prezesi pracujący przez cały rok w spółkach z indeksu WIG20. Mediana ich rocznych zarobków sięgnęła 2,2 mln PLN i była 1,6 razy wyższa od mediany wynagrodzeń prezesów spółek z mWIG40 oraz 2,7 razy wyższa niż wynagrodzenia prezesów spółek z sWIG80.

Schemat 2 prezentuje mediany wynagrodzeń prezesów zarządów w 2014 roku.  Najlepiej wynagradzani w 2014 roku byli prezesi pracujący przez cały rok w spółkach z indeksu WIG20. Mediana ich rocznych zarobków sięgnęła 2,2 mln PLN i była 1,6 razy wyższa od mediany wynagrodzeń prezesów spółek z mWIG40 oraz 2,7 razy wyższa niż wynagrodzenia prezesów spółek z sWIG80.  Schemat 2. Mediana wynagrodzeń finansowych prezesów zarządów spółek zaliczanych  do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 (osoby, które przepracowały cały 2014 rok)
Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”