Zarobki pracowników produkcyjnych w 2010

0

W XIII raporcie płacowym dla stanowisk produkcyjnych Sedlak & Sedlak przeanalizowano płace 10 675 osób zatrudnionych jako pracownicy produkcyjni w 109 zakładach. Ile zarabiano na tym stanowisku?

Mediana wynagrodzenia podstawowego pracowników produkcyjnych wyniosła 2 107 PLN brutto. Płace całkowite kształtowały się na poziomie 2 512 PLN. Wynagrodzenia 10% najsłabiej opłacanych nie przekroczyły 1 854 PLN, taka sama grupa zarabiała ponad 3 585 PLN miesięcznie. Przeciętna wartość premii wyniosła 14% wynagrodzenia podstawowego.

Na jakim poziomie kształtowały się płace pracowników produkcyjnych w różnych typach firm? Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy największych przedsiębiorstw (powyżej 1000 osób). Mediana zarobków na omawianym stanowisku wyniosła tam 2 798 PLN brutto, a co czwarty otrzymywał ponad 3 172 PLN miesięcznie. Najniższe płace – z medianą w wysokości 2 382 PLN – oferowano w firmach zatrudniających od 251 do 500 osób.

W jaki sposób wysokość przychodu firmy wpływała na poziom płac pracowników produkcyjnych? Najwyższe zarobki (mediana 2 912 PLN brutto) odnotowano w przedsiębiorstwach o przychodzie przekraczającym 1 000 mln PLN. Najmniej otrzymywali zatrudnieni w jednostkach o przychodzie od 50 do 150 mln PLN. Mediana wynagrodzenia na omawianym stanowisku wyniosła tam 2 232 PLN, a płaca co dziesiątej osoby nie przekroczyła 1 854 PLN.

Spośród pracowników produkcyjnych z różnych branż, najwyższe zarobki odnotowano wśród zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych. Płace połowy pracujących na omawianym stanowisku przekroczyły tam 3 651 PLN, a jedna czwarta otrzymywała ponad 4 254 PLN miesięcznie. Na drugim biegunie płacowym znalazły się branża elektroniczna i elektrotechniczna (mediana 2 184 PLN) oraz spożywcza (2 291 PLN).

Ile zarabiali pracownicy produkcyjni w wybranych województwach? Jak wynika z danych XIII raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych Sedlak & Sedlak, na pierwszym miejscu pod względem wysokości płac znalazło się śląskie. Mediana wynagrodzeń omawianych pracowników wyniosła tam odpowiednio 2 811 PLN. Najmniej zarabiali zatrudnieni w przedsiębiorstwach z województw dolnośląskiego (2 339 PLN) i małopolskiego (2 364 PLN).

Czytaj również:  Robotyzacja: Praca tylko dla wybranych?