Zarząd ATAL rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,03 zł na akcje

Zbigniew Juroszek ATAL S.A.
Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A., ogólnopolskiego dewelopera, podjął decyzję o rekomendacji dotyczącej przeznaczenia 117,3 mln zł, z wypracowanego zysku na dywidendę. Akcjonariusze otrzymają 3,03 zł dywidendy na jedną akcję. Pozostałą część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W tym roku Zarząd ATAL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 80 proc. osiągniętego zysku. Akcjonariusze otrzymają 3,03 zł na jedną akcję, co oznacza przeznaczenie łącznie na dywidendę 117,3 mln zł. Pozostałą część wypracowanego zysku w kwocie blisko 28,4 mln zł Zarząd planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2020 rok zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami i doskonałą kondycją finansową. Zgodnie z zapowiedziami chcemy się dzielić zyskiem z akcjonariuszami, co od początku naszej giełdowej historii było jednym z istotnych elementów naszej strategii. Podtrzymujemy też politykę dywidendy – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL S.A.

Spółka w 2020 roku wygenerowała bardzo dobre wyniki finansowe. Po rekordowym wydaniu 3 002 lokali ATAL wypracował aż 1 167 mln zł skonsolidowanych przychodów, co stanowi 62% proc. wzrost względem roku 2019. Skonsolidowany zysk netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł zaś 167 mln zł – wzrost o 48 proc. rdr. W tym samym okresie ATAL osiągnął 113 mln zł zysku netto. W 2020 roku marża brutto ze sprzedaży wyniosła 20,3 proc, a marża netto 14,3 proc.

ATAL jest spółką dywidendową. W ubiegłym roku spółka jednorazowo zmieniła politykę dywidendy, a wypracowany a wynik został przekazany na kapitał zapasowy. W poprzednich latach deweloper systematycznie wypłacał akcjonariuszom dywidendę: w 2017 roku 1,68 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 65 mln zł, w 2018 roku 3,54 zł na akcję, czyli ok. 137 mln zł a w 2019 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom rekordowe 182 mln zł, czyli 4,70 zł na akcję.

ATAL w ubiegłym roku zorganizował największą w historii spółki emisję obligacji, dzięki której pozyskał łącznie 200 mln zł – z czego 50 mln zł pochodziło z zapisów złożonych na papiery w dodatkowej rundzie po tym, jak popyt na obligacje istotnie przekroczył pierwotnie zakładane 150 mln zł. Środki zostały przeznaczone na dalszą rozbudowę oferty oraz zakup nowych gruntów.

W 2020 roku ATAL pozyskał 9 nowych gruntów inwestycyjnych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Trójmieście oraz w Katowicach. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 52 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to niespełna 600 złotych, co potwierdza realizację racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Tereny pozwolą na realizację 86 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.